Kouření, rasismus, nenávist: Mnozí Češi si neuvědomují, že demokracie nemůže fungovat, ohrožujeme-li jiné lidi

2. 6. 2017 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Kouření v uzavřených veřejných místnostech je zakázáno, protože kuřáci ničí zdraví jiným lidem. Tato diskuse už dávno skončila. 

V Česku po zavedení zákazu kouření ve veřejných místnostech - mnoho let poté, co platí ve většině zemí světa - se zase řeší "problém", který je všude už dávno vyřešen.

Protesty proti zákazu kouření ve veřejných místnostech jsou asi na takové úrovni, jako kdyby někdo tvrdil, že v demokracii má mít každý právo sex s dvouletým dítětem, protože "to je přece součástí mé svobody". Asi takový společenský ohlas budou mít snahy prosazovat právo na kouření ve veřejných místnostech ve většině zemí světa.

Proč?

Je to zcela jednoduché: Každý má v demokracii právo si sám zničit tělo a život a předčasně se usmrtit (i když je zajímavá otázka, je to etický problém, zda ostatní občané mají skutečně pak povinnost léčbu takto záměrně zhuntovaného těla hradit). 

Nikdo však NEMÁ PRÁVO způsobovat lidem rakovinu a další nemoci druhotným kouřením. Sama sebe zabít máte plné právo, nemáte však právo zabíjet jiné lidi. Ve Skotsku byl zaveden zákaz kouření ve veřejných místnostech už před 11 lety, v březnu 2006. Do té doby trpělo osmdesát procent zaměstnanců hostinců chronickou bronchitidou, po zavedení zákazu kouření se z ní rychle vyléčili. Za první rok po zavedení zákazu kouření poklesl počet infarktů ve Skotsku o 17 procent.

Nesmyslné protesty v ČR, více než 10 let poté, co byl zákaz kouření ve veřejných místnostech zaveden v řadě západních zemí, jsou motivovány základním neporozuměním. 

Nevím, proč je tak těžké si uvědomit, že demokracie musí být omezena zákonnými opatřeními, která musejí bránit nespravedlnosti a útlaku. Svoboda a demokracie nemůže dovolit a trestně nestíhat, aby občané terorizovali jiné lidi a  útočili na ně fyzicky či verbálně - nebo jim ničili zdraví kouřením.

Pokud tohle lidi nepochopí, a pokud se omezování svobody a útlak jiných lidí - včetně verbálních útoků a výhrůžek smrtí -  nebude trestat,  nebude se v Česku slušně žít. 

Demokracie znamená, že respektuju svobodu druhého a neubírám mu ji. K tomu patří třeba i to, že jako lékař nepomlouvám své pacienty za jejich etnickou či náboženskou příslušnost na internetových serverech, anebo když je zraněno malé dítě, poskytnu mu veškerou lékařskou pomoc, kterou potřebuje, namísto toho, abych namísto toho veřejně kádroval jejího otce, ať je třeba jeho chování jakkoliv kontroverzní.


Vážení čtenáři, máme-li ve vydání Britských listů pokračovat, potřebujeme trvalou finanční podporu. K provozu Britských listů je zapotřebí přibližně 60 000 Kč měsíčně. Stačilo by, aby 300 čtenářů přispívalo částkou 200 Kč.

Možná si nemyslíte, že je v českém prostředí Britských listů zapotřebí. (Nenávist, kterou vyvolávají, však spíš napovídá, že ano.)

Pokud takový názor zastáváte, pak samozřejmě finančně nepřispívejte. 

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.


0
Vytisknout
10935

Diskuse

Obsah vydání | 8. 6. 2017