Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora zdůrazňuje rizika pro Izrael: jeho izolace roste

24. 5. 2024

čas čtení 5 minut
 

Soudní příkaz je varováním, že izraelská ofenzíva v Gaze představuje riziko vytvoření podmínek, které by mohly být označeny za potenciálně genocidní


Předběžná opatření vydaná Mezinárodním soudním dvorem, která nařizují okamžité zastavení izraelské vojenské operace ve městě Rafáh na jihu Gazy, představují zatím nejostřejší varování Izraeli, že jeho ofenziva hrozí vytvořením podmínek, které by mohly být označeny za potenciálně genocidní.

Rozhodnutí, na němž se shodla většina soudců v poměru 13:2, se téměř výhradně odvolává na agentury OSN a vysoké úředníky - včetně generálního tajemníka OSN - a vykresluje katastrofální situaci, v níž se nacházejí Palestinci v Gaze, z nichž polovinu tvoří děti.

Izraelští představitelé trvdí, že se budou bránit jakémukoli novému příkazu, ale opatření Mezinárodního soudního dvora, které je třetím velkým neúspěchem země na světové scéně během jednoho týdne, podtrhuje výrazné a prohlubující se riziko pro Izrael a jeho představitele, kteří čelí rostoucímu mezinárodnímu hněvu kvůli svému chování.

 
Po podání žádosti k mezinárodnímu trestnímu soudu o vydání zatykače na Benjamina Netanjahua a jeho ministra obrany Yoava Gallanta, jakož i na vůdce Hamásu, a po oznámení Španělska, Norska a Irska, že jednostranně uznají palestinský stát, ukazuje páteční soudní příkaz rostoucí izolaci Izraele.

Zatímco Spojené státy prohlásily, že budou proti zatykačům Mezinárodního trestního soudu postupovat, rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora podkopává snahy prezentovat soudní případy proti Izraeli jako nějak špatně vedené, a místo toho potvrzuje, že dva nejvyšší mezinárodní soudy se shodují na tom, že obvinění Izraele z páchání nejzávažnějších válečných zločinů jsou skutečně věrohodná.

Nejvíce usvědčující je detail rozhodnutí soudu. Situace, kterou soud již dříve označil za katastrofální, se od doby, kdy poprvé nařídil předběžná opatření, ještě zhoršila - a podle soudu hrozí, že se ještě vyostří. Ujištění Izraele, že dokáže adekvátně evakuovat a ochránit před násilím statisíce civilistů, nebyla „dostatečná“ a nerozptýlila obavy z operace.

Předseda soudu Nawaf Salam zřejmě zopakoval klíčovou větu z úmluvy o genocidě a nařídil: „Stát Izrael musí [...] okamžitě zastavit svou vojenskou ofenzívu a veškeré další akce v guvernorátu Rafáh, které mohou způsobit palestinské skupině v Gaze takové životní podmínky, které by mohly vést k jejímu úplnému nebo částečnému fyzickému zničení.“

V nedávné judikatuře v oblasti mezinárodního humanitárního práva se výraz „úplný nebo částečný“ začal formulovat jako takzvané „kvantitativní kritérium“ - otázka, kdy rozsah potenciálních ztrát na životech a fyzických prostředcích k jejich likvidaci dosáhne hranice genocidy, ve spojení s otázkou úmyslu.

Zdá se, že soud se touto otázkou zabýval i v dalších částech svého rozhodnutí, když poukazoval na velký počet mrtvých a zraněných, jakož i na masivní ničení domovů, nucené vysídlování a ničení civilní infrastruktury.

Přestože izraelští představitelé odmítají tvrzení o genocidě a trvají na tom, že jejich vojenské akce proti Hamásu jsou ospravedlnitelné právem na sebeobranu, bude rozsudek vnímán jako další důležitý údaj v hromadění důkazů proti způsobu, jakým Izrael válku vede.

Diplomatická izolace Izraele - kterou uznávají jako realitu i vysocí představitelé Bílého domu - bude mít pravděpodobně stále širší dopad, neboť také odhalila stále slabší a rozporuplnější chování Bidenovy administrativy v této otázce, neboť země se rozešly s konsensem, který po Osle panoval po desetiletí pod vedením USA.

Rozsudek rovněž představuje praktický problém pro podporu Izraele ze strany Washingtonu u soudů. Vzhledem k tomu, že oba vrcholné mezinárodní soudy jsou ve shodě, hrozí, že si lidé uvědomí, že tvrzené Bílého domu, že dlouhodobě trvá  na nadřazenosti mezinárodního práva je prázdné, pokud jde o ochranu jeho spojenců.

Pro Bidenovu administrativu je ještě komplikovanější, že rozsudek zdůrazňuje to, co se stalo mezinárodním konsensem, který sdílejí i USA: že k ochraně životů civilistů je zapotřebí přinejmenším okamžité příměří.

Nezodpovězenou otázkou je, co to bude znamenat pro Netanjahua a pro Izrael. Tváří v tvář hrozbě zatykače za válečné zločiny od Mezinárodního trestního soudu, s jednoznačným příkazem Mezinárodního soudního dvora, varováním téměř všech významných agentur OSN a kdysi spřátelenými vládami, které otevřeně opouštějí svou dřívější politiku a jednostranně podporují palestinskou státnost, se může odhalení Izraele a jeho představitelů jen zhoršit.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
1624

Diskuse

Obsah vydání | 28. 5. 2024