Množící se adenovirus ve Sputniku V a ruské výmluvy

30. 4. 2021 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty

Brazilský národní úřad pro dohled nad zdravím (Anvisa) zaujal konfrontační tón vůči tvůrcům  vakcíny proti covidu-19 Sputnik V poté, co zakázal dovoz i nouzové používání této ruské vakcíny v Brazílii.

Generální ředitel tohoto úřadu Antônio Barra Torres uvedl, že obvinění Rusů, že Anvisa lhala, jsou „politickým útokem“, a zveřejnil materiál z jednání, na kterém brazilský úřad upozorňuje vědce z ruského institutu Gameleja na přítomnost množícího se adenoviru ve vakcíně Sputnik V. Existencí tohoto problému bylo zdůvodněno odmítnutí dovozu ivakcíny Sputnik V do Brazílie. Výkonný ředitel úřadu Antonio Barra Torres uvedl, že dokumenty zaslané ruskými tvůrci vakcíny dokazují přítomnost množícího se adenoviru.

 
Sputnik V používá pro každou dávku dva různé adenoviry. Oba slouží jako svého druhu obálka pro přenos  genetického materiálu z koronaviru. Jakmile se tato kapsle adenoviru rozbije, tělo je schopné produkovat protilátky schopné působit proti SARS-Cov2.  "Anvisa pracovala s dokumentací zaslanou tvůrci vakcíny Sputnik V, v níž tvůrci identifikovali přítomnost množícího se adenoviru,"  uvedl Barra Torres.

Generální ředitel pro léky a biologické přípravky společnosti Anvisa, Gustavo Mendes, zveřejnil dokumentaci dokazující nedůslednosti, které identifikovali brazilští odborníci.  „Naše společnost zjistila, že se v hotové vakcíně množí adenovirus.  Hodně se diskutovalo o tom, zda je to jen přechodným důsledkem výroby konkrétních vzorků, které nám byly zaslány, ale data, která jsme analyzovali a která jsme dostali z ruského Gamaleja Institutu, dokazují, že ve vakcíně Sputnik V je přítomen množící se virus.“

Mendes zdůraznil, že se předpokládá, zejména u vakcín proti Covidu-19, „že v nich žádné množící se viry nebudou“. Posléze,  23. března  jednali odborníci z Anvisy a vědci z institutu Gamaleja prostřednictvím videokonference. Rusové se tam snažili rozptýlit pochybnosti brazilského úřadu.  Mendes zveřejnil části nahrávky této schůzky.

Brazilský úřad měl jasno, když se ptal na přítomnost množícího se adenoviru.

„Když jste v tomto vývoji pokračovali, jaké bylo posouzení rizik provedené za účelem reálného  posouzení rizika přítomnosti těchto částic ve vakcíně, protože bude podávána zdravým lidem? Jaké je tedy vaše odůvodnění pro pokračování s vývojem této vakcíny, jíž mají být očkováni zdraví lidé?  To je něco, co by mělo být zváženo při hodnocení rizik, a my o tom chceme mít podrobné informace. “

Prostřednictvím tlumočnice vědci z Ruska odpověděli:

„Zástupci ústavu Gamaleja uvedli, že pro výrobu vakcíny použili charakterizovanou buněčnou linii, která může mít defekty, a samozřejmě máte pravdu, že možná jsme se mohli vrátit, udělat krok zpět a začít používat novou látku, ale vysvětlují, že že takový postup by trval dlouho. Takže jsme se rozhodli jednat jinak, použít stejnou látku, jakou jsme použili na začátku," říká tlumočnice. Nepřekládala však debatu ruských představitelů o tomto problému, která trvala 4 minuty.

Ruští tvůrci vakcíny Sputnik V souhlasili, že jim Anvisa písemně zašle dotazy o nesrovnalostech, na které bude třeba odpovědět později.

26. března přišla z Ruska odpověď, ale podle Gustava Mendese nebyla úplná.

„Zdůrazněná zdůvodnění neřeší problémy, které považujeme za kritické. Jedná se o problémy, které zahrnují přítomnost tohoto replikujícího se adenoviru a to, jaký může tento adenovirus mít dopad na naše zdraví.“

V tentýž den rozhodla správní rada Anvisy jednomyslně zamítnout žádosti o dovoz vakcíny, přičemž zohlednila zejména riziko, které představuje přítomnost množícího se adenoviru ve Sputniku V.

2
Vytisknout
5640

Diskuse

Obsah vydání | 4. 5. 2021