Závažné varování V. Klause před „zacyklením“ koronavirózními informacemi (2. zastavení)

27. 9. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 7 minut
 

(Je záhodno se ptát, zda takto měli být čtenář či čtenářka Klausova textu spolehlivě uklidněni před nákazou aktuálně řádícím koronavirem!)

Člověk se vždy nějak psychicky „nalodí“ do určité koncepce; už díky svým životním zkušenostem či okamžitému ladění mysli. Předkládaná slovní formulace může umožnit další rozvlnění takto vzešlé informace. Často tu pak máme navíc též jistou atmosféru času s jeho určitým oficiálně převládajícím vyhodnocením.

 

V tom článku Václava Klause seniora dal jeho autor svým zajisté četným čtenářům k dispozici jako mezinadpis: „I nemoci podléhají módě“ (tučně M. D.). Šlo (a může tu vůbec jít) o módu, když ve sledovaném případě se jedná o světově rozšířenou epidemii? (Ne že bychom měli s názorem citovaného mezinadpisu mravní povinnost polemizovat. Stojí ovšem souběžně za vyhledání údaje, které o výskytu Covidu-19 shromažďuje Johns Hopkins University; včera, v pátek 25/9/2020, jen ve dvou nejhůře postižených státech bylo potvrzeně evidovaných a tímto virem nakažených nemocných skoro 13 milionů [jsou to USA a Indie]. Pokud zahrneme ještě další čtyři státy v evidovaném pořadí na špici [budou to potom Brazílie, Rusko, Kolumbie a Peru], dostaneme takto adresně postižených již přes dvacet milionů! Teď nebudeme uvádět ty už statisíce či desetitisíce zemřelých v těch nejpostiženějších zemích světa.)

Kdo zrovna nepřeskočil tu předchozí závorku, mohlo by mu/jí chybět, kdepak asi je právě teď v tomhle hrůzném pořadí Čínská lidová republika („ČLR“), nejlidnatější stát světa, v němž se ta virová nákaza objevila nejdříve. Je – k 25. září – až na 41. místě (s 90 441 doloženými případy)! Dokonce v ČR je takových evidencí 61 318 (aniž bychom teď měli porovnávat celkový počet obyvatel vůči těm zrovna sledovaným údajům. Peking uvádí, že nové Covid­­­-em 19 postižené žádné nemá. (Také teď neuvádíme, jaká opatření byla v ČLR nakonec uplatněna, aby hned ve Wu-chanu – jako původním centru výchozí koronavirové nákazy – byly podmínky k dalšímu šíření epidemie zcela vymýceny; to bylo hlášeno jako triumf již v březnu 2020. Zřejmě je také nyní nutné číst další možné doprovodné údaje mezi řádky. Nejen pro ČLR. Též pro ČR! Moudrému napověz?)

Jak to teď v ČR vypadá s tou epidemií koronaviru, když o ní zatím uvažujeme spíše obecně? (Nechtíce ovšem být ani hysteriky, ani ukolébávanými flegmatiky.)

Dva poslední týdny jsou si zatím dost v průběhu sledovaného vývoje nových nákaz jen zčásti podobné. Začátek obou těchto týdnů byl obdobný, po jistém „minimu“ v neděli hned v to pracovní pondělí opět číselný vzestup, až do jistých „maxim“. Minulý týden potom z maxima 3126 případů nově nakažených křivka okamžitě další den klesla na 2110 nově onemocnělých (a o dva další dny dokonce až na 985 případů, jako modelově nejdřív stoupající a v tom úseku času hned také jako opět klesající „vlna“); zatímco v tomto nynějším pomalu končícím týdnu naopak jen o málo nižší kulminující číslo uprostřed týdne (při porovnávání obou kalendářových střed) podivně „nabobtnalo“ a zobrazilo vůči předchozímu týdnu těch čerstvě postižených hned ve čtvrtek a v pátek nápadně víc než v těch dnech minulý týden (2911 a 2946 případů) a křivka zůstala na vzestupune že by se „vlnovitě“ zhoupla dolů jako o předchozím týdnu.

Když pak někdo taková čísla předkládá, ne že by to automaticky znamenalo, že hned na podkladě nějakých zrovna třeba předevčírem přijatých opatření spolehlivě ví jak on, tak jeho posluchači, co přinese již dnešek… (Copak lze předjímat, že třeba nemůže o své přenosné nákaze nevědoucí taxikář vědět, kolik za jeden den, ne-li dva dny před signalizujícími projevy své vlastní nákazy stačil zároveň nakazit ze svých klientů? A jak se k adresám těch klientů má dostat hygienik?)

Samotná čísla bez doprovodných informací o tom, čeho se konkrétněji týkají, moc uspokojivá pro nezasvěcené publikum nejsou. Ne ale, že by to automaticky měla být příležitost k hysterii a poplachu (jak o tom psal V. Klaus); ani nějaká obecná sdělení kolem epidemie (či chlácholení) nevedou k případnému uklidnění. Ne že by tu v ČR docela dlouho nevládl klídek (tj. žádná hysterie); a naopak na poplach je „skoro pozdě“ (když několik měsíců letošního jara a léta se zdálo být „v pohodě“).

Pokud se ale chlácholivě k tomu pouze poznamená, že pro většinu tímto virem napadených nemocných má postižení vesměs „mírný (chřipkový) průběh“ (aniž se zrovna citovaný prof. Klaus pouští v tomto ohledu do podrobností; třeba pokud již byly rovněž zjištěny nějaké doprovodné negativní následky), pak takové sdělení je kontraproduktivní. (Jako kdyby ta pandemie byla v jednotlivých projevech možná „statisticky“ bezvýznamná, ale pro každého virem nakaženého je znalost o možných dalších rizikách nákazy individuálně naopak důležitá. Ne že by „Covid-19“ nutně napadal jen dechový aparát, i když má zrovna jen tu „respirační“ charakteristiku.)

Pokud veřejně významný pisatel shora zmíněného článku z MFD ze čtvrtka tohoto týdne (tj. z 24. září) mínil spíše uklidňovat své čtenářky a čtenáře, než aby je závažně varoval před riziky stávající epidemie, nechci se domýšlet, do jaké míry se mu to podařilo. Mnozí mezi námi čtenáři rozmanité texty čtou, aniž přijatelně reflektují významový dosah čteného (nejen CO, ale též PROČ má to předkládané svou závažnost).

((Nemínil Václav Klaus senior rovněž nepřímo upozornit na to, že máme teď taky mj. před krajskými a zčásti i senátními volbami, přičemž je tu přece taky Václav Klaus junior a jeho Trikolóra, aby si voličstvo připomnělo, že tu je politické hnutí, které „nesýčkuje“, ani „neskládá ruce v klín“, ale má tradici již v otci zakladatele poměrně mladého politického uskupení? Ne že by člověk mínil automaticky vkládat do mysli Václava Klause staršího něco, co tam nutně být nemuselo a co je předem neprůkazné. A bez dalšího ohledu na to, že možná opravdu a paradoxně měl být citovaný článek z MFD vůči koronaviróznímu „zacyklení“ imunní.))

0
Vytisknout
3570

Diskuse

Obsah vydání | 30. 9. 2020