Jak se zbavit závislosti na ruském plynu, ropě a uhlí

6. 5. 2022 / František Marčík

čas čtení 3 minuty
 
Co vše může udělat česká vláda, EU a jednotlivé členské státy pro to, aby přestaly financovat RU zbraně, snížily vlastní bezpečnostní stopu, tlak na veřejné i soukromé rozpočty, stejně jako snížily množství domácností vystavených energetické chudobě? Tuto otázku jsme si položili spolu s kolegy v CO2IN a abychom znovu nevynalézali kolo, podívali jsme se na to, co o tom píší přední světové instituce, konzultační společnosti, think-tanky a akademická pracoviště, píše František Marčík.

Povzbuzujícím zjištěním je, že evropští odborníci, ekonomové i politici většinou nehledají důvody, proč takový krok nelze, ale způsoby, jak se co nejefektivněji, nejbezpečněji a nejlevněji (nejen) zbavit ruských fosilních paliv.

Konkrétní návrhy předložené autory níže odkazovaných materiálů lze shrnout následovně, podrobně viz odkazy:

František Marčík více k tomuto tématu:

 
REGULAČNÍ, DIPLOMATICKÁ A OBCHODNĚ POLITICKÁ OPATŘENÍ 🧑‍⚖️👩‍⚖️👨‍⚖️
➤ částečné nahrazení plynu ropou a uhlím,
➤ žádné nové smlouvy o dodávkách plynu s RU,
➤ společné nákupy plynu - mezinárodní poptávkový kartel EU,
➤ diverzifikace zdrojů LNG,
➤ nové dlouhodobé smlouvy s neRU dodavateli plynu,
➤ zvýšení kapacity plynovodů,
➤ povinné stanovení tarifů pro RU energii nebo cenový strop,
➤ zvýšení těžební kapacity v evropských zemích,
➤ jednotná EU pravidla pro distribuci plynu z EU zásobníků,
➤ posouzení zranitelnosti členských států a společností EU vůči RU tlaku,
➤ povinnost minimálního skladování plynu s cílem zvýšit odolnost trhu,
➤ energetický pakt mezi EU a USA, který by umožnil využívání volné kapacity,
➤ společné diplomatické úsilí vůči producentům OPEC,
➤ regulační kroky jednotlivých vlád, vč. částečného omezení dodávek pro průmysl,
➤ větší technologická a ekonomická pomoc velkým spotřebitelům LNG při rozvoji OZE,
➤ vytvoření komplexní sítě zemí s podobnými ambicemi, opatřeními a mechanismy směrem k RU,
➤ monitorování toků ropy,
➤ sankcionování bank, obchodních firem, soukromých pojišťoven nákladu a přepravních služeb usnadňujících vývoz RU ropy.
OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIÍ ☀️🌬🌊🏘
➤ maximalizace výroby ze stávajících zdrojů s nízkými emisemi,
➤ rychlejší realizace projektů úspor energie a energetické účinnosti v budovách a průmyslu,
➤ dočasné nastavení termostatů pro spotřebitele snižující spotřebu tepla v budovách,
➤ rychlejší a masivnější výstavba nových větrných a solárních projektů, včetně plovoucích a agri FVE projektů,
➤ výměna plynových kotlů za tepelná čerpadla a kogenerační jednotky na bioplyn a biometan,
➤ dekarbonizace zdrojů flexibility (velkokapacitní baterie, atp.).
JADERNÁ ENERGIE ☢
➤ zastavení a zvrácení postupného ukončování jaderné energetiky v DE, SW a BE,
➤ mimořádné kroky k lepšímu využití FR reaktorového parku.
FINANČNÍ A DAŇOVÉ NÁSTROJE 💲
➤ opatření na ochranu zranitelných spotřebitelů elektřiny před vysokými cenami,
➤ vázaný účet EU na vyplacení části zadržených plateb RU po válce, z něhož by příslušná část mohla jít do UA na nápravu válečných škod,
➤ sankční daň/tarif na RU ropu, cenové stropy nebo daň na veškerý dovoz fosilních paliv z RU,
➤ embargo na vývoz RU ropy, plynu a uhlí,
➤ kvóty pro postupné a podmíněné ukončení veškerého dovozu RU ropy.
BEHAVIORÁLNÍ ZMĚNY 🚲
➤ výzva politiků a veřejně známých osobností směrem k široké veřejnosti ke snížení spotřeby energie,
➤ vzdělávací kampaň o úsporách energie a energetické účinnosti.
Podrobně zde:

0
Vytisknout
2926

Diskuse

Obsah vydání | 10. 5. 2022