Hypotéza biodiverzity byla zpochybněna

25. 9. 2020

čas čtení 2 minuty
Biologové dlouho zvažovali původ pokračující koexistence nezměrné diverzity druhů v přírodním prostředí. Jak vysvětlit fakt, že žádný jednotlivý druh nepřevládl? Obecně převládá hypotéza, že existují náklady za přizpůsobení prostředí, takže žádný jednotlivý organismus se nedokáže přizpůsobit všem podmínkám. Jedním z obecně předpokládaných rozlišení jsou "sběračské" organismy schopné získat a spotřebovat více potravy než jiné druhy, když je vzácná, a exploatátoři, kteří rapidně konzumují velké množství zdrojů, když jsou hojné.


Nicméně když vědci z univerzity v Ženevě a dánské technické univerzity analyzovali spotřebu potravinových zdrojů více jak 500 suchozemských a vodních druhů, zjistili, že organismy, které jsou efektivní, když je potrava špatně dostupná, jsou také nejlepší, když je potravy nadbytek. V důsledku tohoto zjištění nelze vysvětlovat biodiverzitu jako následek potřeby vybrat si mezi adaptací na prostředí s různou dostupností potravy. Místo toho je třeba vzít v úvahu myšlenku rizik spojených se získáváním potravy.

Vědci předpokládali, že pokud by účinné přizpůsobení jednomu prostředí sebou neneslo nevýhody v jiném, pak by nejefektivnější druh převládl nad všemi ostatními. Tyto náklady spolu s variabilitou prostředí měly vysvětlit, proč existují různé druhy a proč existuje diverzita. Žádný druh nemůže být nejlepší za každých podmínek.

Interpretace nově zjištěných skutečností nicméně nezpochybňuje myšlenku, že druh platí za přizpůsobení jednomu prostředí horší adaptací v jiném. Podle autorů jde o to, že klíčová je otázka rizika. Někdy může být výhodné vyjít s menším množstvím potravy, pokud pokus získat jí více znamená vzít na sebe riziko zničení. Proto jsou některé druhy v získávání potravy efektivní, zatímco jiné méně.

Každopádně dánsko-švýcarská studie zásadně mění důležitou představu o tom, proč existuje biodiverzita, která je dosud vyučována a byla považována za nepochybnou. Z toho vyplývá, že je třeba přehodnotit i naše chápání ekosystémů.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3848

Diskuse

Obsah vydání | 29. 9. 2020