„Cigáňský“ příběh bez romské příchuti

23. 9. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 2 minutyV Česku takové příběhy nejsou, protože se zde mluví a píše jen o „Romech“. Místo původu děje: jižní pahorkaté Maďarsko a vesnička Cserdi (čti „čerdy“). Bude řeč o muži jménem László Bogdán (čti „lásló bogdán“), který se narodil roku 1974 v Pětikostelí (maďarsky Pécs [čti „péč“]) a roku 2002 se stal místostarostou právě v té shora zmíněné vesničce, v níž byl potom o čtyři roky později zvolen přímo starostou. Ti, kteří ho osobně znali, mu říkali „Laci“. (Laci byl „Rom“. Byl hrdý na svůj původ a že je pořád – po staru – „Cigány“ čti [„cigáň“].)


 

Kupodivu díky Lacimu se velmi rychle poměry v té brzy naplno jemu svěřené vesnici začaly vůči dosavadnímu stavu měnit. Po odklizení skládky rozmanitého smetí byl tu najednou výchozí pozemek k zemědělskému využití a k uplatnění rukou k práci, která dávala jistý výdělek. Došlo pak k pronajímání další půdy a navíc k existenčnímu uplatnění dalších obyvatel ve vesnici. Protože ve vsi i v jejím okolí byla stále ještě zdomácnělá rozmanitá ne zrovna legální činnost, starosta Bogdán uspořádal posléze exkurzi do státní věznice, aby potenciální pachatelé věděli, co čeká na narušitele zákona. To bylo roku 2013 (a vzbudilo to nemalou pozornost i celostátně). Ne že by „Laci“ nenarážel rovněž na rozmanité překážky iniciované těmi, kterým nový občansky pohodový vzduch ve vsi a v jejím okolí nesvědčil. V Czerdi se ovšem začala rozrůstat rozmanitá další podnikavost, včetně třeba rovněž pohostinství s „romskými“ specialitami.

Má-li dojít k pozitivní nápravě poměrů, ta nenastane sama od sebe. Vždy tu musí být další lidé, kteří vyvinou aktivně nepřehlédnutelnou iniciativu a jdou příkladem pro další možné součinitele. Ne že by se všechno dalo udělat naráz a hned. Starosta Bogdán dostal za svou aktivitu letos v lednu (2020) dokonce cenu Raoula Wallenberga. Získal i státní a unijní peníze k realizaci dalších projektů.

Že by „Laci“ stále naléhavěji necítil, že těch úkolů je jaksi moc? A že je nelze dost rychle a všechny přijatelně zvládnout? Vždyť ani nenašel čas, aby si zbudoval také jisté své osobní „soukromí“; čímž myslím vlastní rodinné zázemí. K tomu zatím u Laciho, už 46-letého, ještě nedošlo. (Jak to teď dál jenom napsat!)

László Bogdán, starosta Czerdi, najednou zřejmě nějak zvláštně pocítil, že nemůže dál, jak by chtěl. 14. července spáchal sebevraždu oběšením… Zůstalo zde minimálně půl čtvrté stovky sirotků; těch v jím k plodnému životu vzkříšené Czerdi.


0
Vytisknout
4524

Diskuse

Obsah vydání | 29. 9. 2020