Určuje to, jací jsme, genetika nebo prostředí? Z nového výzkumu vyplývá, že zřejmě genetika

8. 10. 2018

čas čtení 4 minuty
Foto: Psycholog a genetik Robert PlominAmerický psycholog a genetik Robert Plomin analyzuje ve své nové knize Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are (Modrák: Jak DNA způsobuje, kdo jsme) nejnovější genetický výzkum a dochází k provokativním závěrům, týkají se ale jednotlivců, nikoliv etnických či společenských skupin.

Stejně jako mnoho dalších vědců je Plomin přesvědčen, že Freud poslal společnost při hledání odpovědí na otázky, proč jsme takoví, jací jsme, na chybnou cestu. Klíčem k charakteristickým rysům naší osobnosti není, jak s vámi zacházeli vaši rodiče, ale to, co jste od nich biologicky zdědili - vaše DNA.


 

Plomin zjišťuje, že genetika určuje 50 procent psychologických rozdílů mezi lidmi, od osobnostních rysů až k duševním schopnostem. Tak zbývá těch druhých 50 procent, která by měla být důsledkem vlivu prostředí. Jenže Plomin poukazuje na to, že z výzkumu vyplývá, že většina z těchto 50 procent není způsobena vlivem prostředí, který by bylo lze plánovat nebo který by měl přímý, jasný vliv - je to důsledkem chaotických, nepředpověditelných událostí.

Plomin píše: "Víme nyní, že rozdíly v DNA jsou hlavním systematickým zdrojem psychologických rozdílů mezi námi. Dopady prostředí jsou důležité, ale v posledních letech jsme zjistili, že jsou většinou náhodné - nesystematické a nestabilní - což znamená, že ohledně nich nemůžeme dělat skoro nic."

Plomin argumentuje, že ve společnosti, kde existuje všeobecná povinná školní docházka, způsobuje většinu rozdílů ve schopnosti učit se genetika, nikoliv domácí prostředí nebo kvalita školy. Tyto druhé faktory mají dopad, ale je daleko menší, než se lidově předpokládá.

Plomin se ale  často setkává s problémem, že si lidé často pletou skupinové a individuální rozdíly - rozdíl mezi průměry a odlišnostmi. Tak průměrná výška mužů žijících v severní Evropě vzrostla za poslední dvě století o více než 15 centimetrů. To je zjevně důsledkem vlivu prostředí. Ovšem odlišnosti ve  výšce jednotlivých mužů žijících v severní Evropě jsou dány genetikou. Totéž platí pro psychologické vlastnosti.

"Příčiny průměrných rozdílů nejsou nutně spojeny s příčinami individuálních rozdílů. Takže můžete sice říci, že určitý rys je způsobován dědičností, ale průměrné rozdíly mezi skupinami lidí - etnických či dělených podle pohlaví - mohou být způsobovány čistě prostředím, například v důsledku diskriminace. Zmatek mezi průměry a individuálními odlišnostmi je zcela zásadním nedorozuměním."

Lidé si také donedávna chybně představovali, že jeden určitý gen způsobuje určitou vlastnost. Jenže nemoci, způsobované jediným genem, jsou vzácné a ve psychologii už vůbec neexistují žádné charakteristiky způsobované jediným genem.

Velkým úspěchem vědy za posledních několik let je polygenetické testování. To dokáže korelovat množství genů - často tisíců - s rozdíly v chování.

Plomin také argumentuje, že i dopady, které jsou způsobovány prostředím, mohou být ovlivněny genetikou. Existuje-li vazba mezi socioekonomickým posavením rodičů a školními výsledky jejich dětí, na socioekonomický status rodičů lze pohlížet jako na důsledek jejich akademických úspěchů, což je dáno geneticky. Takže děti mají prospěch větší z genů svých rodičů než z jejich socioekonomického prostředí.

Na otázku, zda jeho zjištění podporují pravicovou, neodarwinistickou vizi společnosti, Plomin  odpovídá: "Neexistují nutně žádné důsledky pro politickou strategii vyplývající ze zjištění, že genetika je systematickou silou, která nás utváří. Pravicové hodnoty mohou vést někoho k tomu, aby tvrdil, že máme vzdělávat jen ty nejlepší a zapomenout na ostatní, ale já zastávám názor, že intelektuální kapacita společnosti závisi na většině jejích členů, nikoliv jen na několika."

Jestliže se nám podaří odstranit rozdíly v prostředí, zdůrazňuje Plomin, budeme muset pak akceptovat genetické rozdíly, které zůstanou. Musíme přijmout vědecká fakta, nikoliv přijímat ten příběh, který vyhovuje našim politickým sympatiím.

Podrobnosti v angličtině ZDE
 

0
Vytisknout
9687

Diskuse

Obsah vydání | 11. 10. 2018