Projev, který premiér Babiš mohl pronést při návštěvě Itálie, ale nepronesl?

31. 8. 2018 / Redakční komentář Britských listů

čas čtení 3 minuty

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Vážený ministerský předsedo, vážený pane Conte, 

chtě bych dnes potvrdit, že Česká republika se považuje za plnohodnotného člena Evropské unie, který si plně uvědomuje své závazky z tohoto členství vyplývající. Její obyvatelé považují humanismus, úctu k člověku, úctu k lidskému životu a solidaritu s bližními, ať už jednotlivci či zeměmi, za součást své základní identity. Čeští občané jsou si velmi dobře vědomi výhod, které pro ně z partnerství v rámci EU vyplývají. Mohou do Itálie nejen svobodně cestovat, ale také se sem stěhovat, usazovat se tu, navštěvovat základní, střední a vysoké školy. Zakládat firmy, investovat do vašich podniků. Skupovat pozemky, otvírat hotely a restaurace. 

Jsme si dobře vědomi, že s nabytými svobodami, právy a  výhodami přicházejí také povinnosti. Odpovědnost, solidarita a povinnost ke vzájemné pomoci. Chci Vám tedy oznámit, že Česká republika bez ohledu na předepsané kvóty, ochotně a ve spolupráci s vašimi úřady převezme péči o dvě procenta uprchlíků, kteří přistanou u italských břehů. Přednostně o sociálně slabé: děti bez doprovodu, osamělé matky s dětmi, hendikepované a nemocné. Takový přístup odpovídá nejlepším tradicím humanismu, na kterých byl právě před sto lety založen československý stát. Hrdě se k těmto hodnotám hlásíme a chceme se za ně praktickými kroky brát. 

Češi, snad společně i se Slováky tak budou moci také splatit dluh ostatním zemím, které při opakovaných emigračních vlnách ve 20. století ochotně přijímaly české a slovenské uprchlíky odcházející kvůli válkám, pogromům, invazím či útlaku a pošlapávání základních lidských práv. Z bývalého Československa odešlo v minulém století několik set tisíc osob. Budeme-li schopni nabídnout střechu nad hlavou několika stovkám uprchlíků, kteří přišli nebo přijdou do Itálie, splatíme tak jen malou část svého dluhu, který cítíme vůči ostatním. 

Uprchlíkům, kteří do České republiky přijdou nabídneme veškerou pomoc s jejich začleněním do běžného života, včetně kurzů českého jazyka. Občané České republiku jsou si dobře vědomi, že jejich země může v 21. století uspět jen tehdy, pokud zůstane společností otevřenou, bez předsudků vůči lidem jiných národností, jiné barvy pleti nebo náboženského vyznání, jazyka nebo zvyků. Takovou zemi zastupuji a takovou zemí chceme být. 

Na závěr, byť nejde o žádnou zanedbatelnou maličkost:  Mezi uprchlíky připlouvajícími do Řecka, Itálie, Španělska a Malty jsou jistě ti, kteří jistě naplňují literu i ducha Úmluvy OSN z roku 1951. Jako signatáři této Úmluvy cítíme plnou odpovědnost za její naplňování a chceme jít v tomto ohledu příkladem ostatním evropským zemím.

Děkuji vám za pozornost.

Andrej Babiš

0
Vytisknout
7991

Diskuse

Obsah vydání | 4. 9. 2018