Hádanka pro chytré děti: Poznáte Ecův prafašismus, když vám do něj strčíme nos?

17. 11. 2016 / Karel Dolejší

čas čtení 45 minut


Neteř Marine Le Penové Marion opravdu skvěle zapadá mezi árijské blondýny - vesměs peroxidové a silikonové - jež coby dekorace preferuje nová Trumpova administrativa. Není tedy divu, že ji nový prezidentský "stratég" Steve Bannon osobně vyzval k přímé spolupráci.


Tři dny poté se Marion veřejně distancovala od francouzské vlády a přihlásila k věrnosti Putinovu Rusku.

To zajisté dává smysl. Ruský ideolog Alexandr Dugin po posledních událostech přece prohlásil, že poté co Moskva ovládla Spojené státy, Bulharsko a Moldavsko, může se teď v klidu soustředit na domácí záležitosti.

BuzzFeed News se podařilo získat záznam rozsáhlého vystoupení Trumpova "stratéga" Bannona - který teď plánuje rozšířit své mediální a politické aktivity do Francie a Německa - na konzervativní církevní konferenci ve Vatikánu v roce 2014, které se Bannon účastnil prostřednictvím služby Skype ZDE. Protože masa spatra formulovaného textu umožňuje nefaceliftovaný a současně mimořádně hluboký vhled do Bannonova světonázoru, nelze o něj samozřejmě čtenáře Britských listů v žádném případě ošidit.

***

"[1. světová válka] spustila století barbarských sta let bez paralely v dějinách lidstva, prakticky 180 - 200 milionů lidí bylo zabito ve 20. století a věřím, že víte, měřeno z odstupu další sta let, jsme děti toho všeho: Jsme děti tohoto barbarství. Budou se na to dívat téměř jako na novou dobu temna.

Ale to co nás z toho dostalo, organizační princip, který se s tím vyrovnal, nebyl jen heroismus lidu - ať už to byli bojovníci francouzského odporu, ať to byli bojovníci polského odporu, nebo mladí muži z Kansas City nebo Středozápadu, kteří útočili na pláže v Normandii, commandos v Anglii, kteří bojovali spolu s Royal Air Force, kdo bojoval v této veliké válce byl ve skutečnosti židovsko-křesťanský Západ proti atheistům, jasné? Podkladovým principem je osvícená forma kapitalismu, že nám kapitalismus skutečně dal prostředky. Svým způsobem zorganizoval materiály potřebné k podpoře, ať už je to Sovětský svaz, Anglie, Spojené státy a nakonec zabral nazpět kontinentální Evropu a zahnal nazpět barbarské impérium na Dálném východě.

Kapitalismus opravdu vygeneroval ohromné bohatství. A toto bohatství bylo opravdu rozděleno mezi střední třídu, střední třídu na vzestupu, lidi, kteří pocházeli ze skutečně dělnického prostředí a vytvořil to čemu opravdu říkáme Pax Americana. Bylo to mnoho, mnoho let a dekád míru. A jsem přesvědčen, že jsme částečně sešli z cesty v letech od pádu Sovětského svazu a začínáme teď v 21. století, které, v což silně věřím, je krizí jak naší církve, krizí víry, krizí Západu, krizí kapitalismu.

A jsme v závěrečných stádiích velmi brutálního a krvavého konfliktu, který pokud se lidé v této místnosti, lidé církve, nespojí a opravdu nevytvoří to co považuji za aspekt církve bojující, aby byli skutečně schopni nejen dostát svým přesvědčením, ale bojovat za svá přesvědčení proti novému barbarství, které začíná, tak že úplně vyhubíme vše, co jsme vytvořili za posledních 2 000 - 2 500 let.

Nyní, co tím konkrétně myslím: Domnívám se, že vidíte tři typy konvergujících tendencí: Jedna je formou kapitalismu, který je vzdalován podkládajícím spirituálním a morálním základům křesťanství a, opravdu, židovsko-křesťanské víře.

Vidím to každý den. Jsem velmi praktickým, pragmatickým kapitalistou. Byl jsem vyškolen v Goldman Sachs, šel jsem na Harvard Business School, byl jsem tak tvrdým kapitalistou, jaký jen může být. Specializoval jsem se na média, na investování do mediálních společností, a je to velmi, velmi drsné prostředí. A musíte mít dost dobrý rejstřík. Takže nechci, aby to jaksi znělo zženštile, "Zvedněme všichni ruce a zpívejme `Kumbaya` kolem kapitalismu".

Ale v kapitalismu je dneska proud - dva proudy, to je velmi znepokojivé.

Jedním je státem sponzorovaný kapitalismus. A to je kapitalismus, který vidíte v Číně a Rusku. Věřím, že to je to, co svatý otec viděl většinu svého života na místech jako Argentina, kde máte tento typ mafiánského kapitalismu lidí, co jsou spojeni s vojenskými pravomocemi ve vládě a tvoří brutální formu kapitalismu, která je opravdu o tvoření bohatství a tvoření hodnoty pro velmi malou podskupinu lidí. A nešíří ohromnou tvorbu hodnoty v širší vzorce rozdělování, které jsme opravdu viděli ve 20. století.

Druhá forma kapitalismu kterou považuji za takřka stejně znepokojivou je to co nazývám aynrandovskou nebo objektivistickou školou liberálního kapitalismu. A podívejte se, velmi věřím v libertarianismus. Mám mnoho přátel, kteří tvoří velkou část konzervativního hnutí - ať už je to hnutí UKIP v Anglii, jedna z mnoha odnoží populistického hnutí v Evropě, a zejména ve Spojených státech.

Nicméně tato forma kapitalismu je dost odlišná, když se opravdu podíváte na to, čemu říkám "osvícený kapitalismus" židovsko-křesťanského Západu. Je to kapitalismus, který se opravdu stará, aby z lidí udělal zboží a lidi objektivizoval a využíval je takřka - jak říká mnoho Marxových pouček - a je to forma kapitalismu, zejména pro mladší generace, kterou opravdu považují za dost atraktivní. A pokud nevidí alternativu, bude to alternativa, k níž budou přitahováni pod pláštíkem "osobní svobody".

Jinou tendencí je nezměrná sekularizace Západu. A vím, že hovoříme o sekularizaci dlouhodobé, ale když se podíváte na mladší lidi, zejména mileniály pod 30 let, převažující tendencí populární kultury je absolutně sekularizovat.

Nyní toto volání konverguje s čímsi čemu musíme čelit a je to velmi nechutné téma, ale jsme v naprosté válce proti džihádistickému islamistickému fašismu. A tato válka myslím metastázuje mnohem rychleji, než vlády stíhají zvládat.

Když se podíváte, co se děje v IS, což je Islámský stát v Sýrii a Levantě, který teď tvoří chalífát, který táhne na Bagdád, pokud se podíváte na sofistikovanost, s níž používají kapitalistické nástroje. Když se podíváte, co udělali s Twitterem a Facebookem a moderními fundraisingovými metodami a crowdsourcingem, kromě všeho toho přístupu ke zbraním, během posledních pár dní měli radikální program přebírání dětí a snažili se je změnit v bombové atentátníky. Vyhnali 50 000 křesťanů z města poblíž kurdské hranice. Máme video, které jsme později pověsili na Breitbart, kde berou v Iráku 50 rukojmích a svrhávají je z útesu.

Tato válka se šíří a metastázuje do Subsaharské Afriky. Máme Boko Haram a další skupiny, které nakonec uzavřou partnerství s IS v této globální válce, a je to naneštěstí něco, čemu budeme muset čelit a budeme tomu muset čelit velice rychle.

Takže myslím diskuse o tom, zda bychom měli omezit tvorbu bohatství a distribuci? Je to něco, co by mělo být v srdci každého křesťana, který je kapitalistou - "Jaký je smysl toho, cokoliv dělám s tímto bohatstvím? Jaký je smysl toho, co dělám se schopnostmi, které nám Bůh dal, které nám dala božská prozřetelnost,abychom skutečně byli tvůrci pracovních míst a tvůrci bohatství?"

Myslím že nám všem přísluší pořádně se podívat ujistit se, že reinvestujeme nazpět do pozitivních věcí. Ale také ujistit se, že jsme v úplných začátcích globálního konfliktu a že pokud nebudeme držet při sobě jako partneři s dalšími v jiných zemích, tak konflikt bude jen metastázovat.

Dneska mají twitterový účet, IS, o proměně Spojených států v "krvavou řeku", pokud se pokusí bránit Bagdád. A věřte mi, přijde to do Evropy. Přijde to do Střední Evropy, přijde to do Západní Evropy, přijde to do Británie. A tak si myslím, že jsme v krizi základů kapitalismu a navrch jsme nyní, jak jsem přesvědčen, v prvních fázích globální války s islámským fašismem.

Benjamin Harnwell, Human Dignity Institute: Děkuji Steve. To bylo fascinující, fascinující interview. Zejména na mě zapůsobil tvůj argument, že ve skutečnosti když se kapitalismus bude šířit po světě na základě židovsko-křesťanských kořenů, je to fakticky něco, co může mezi lidi přinést mír spíše než antagonismus, což je bod, který často není dost zdůrazňován. Než se otočím, abych vyslechl otázku -

Bannon: Jedna věc o níž se chci ujistit, pokud se podíváte na kapitalistické lídry té doby, kdy kapitalismus byl jak věřím ve svém největším rozkvětu a šířil své výhody mezi většinu lidstva, takřka všichni tito kapitalisté byli silně věřící v židovsko-křesťanský Západ. Byli buď aktivními účastníky židovské víry, nebo křesťanské víry, a brali svou víru [vážně] a její podklad se projevoval v práci, kterou dělali. A myslím že to je neuvěřitelně důležité a něco co by opravdu mělo být odhalováno. Vidím na dnešní Wall Street, že na lidi je nahlíženo jako na zboží. Nevěřím, že naši předkové měli stejné přesvědčení.

Harnwell: Během této konference jsme slyšeli z různých pohledů o zmírňování chudoby. Slyšeli jsme to ze středolevé perspektivy, slyšeli jsme to ze socialistické perspektivy, slyšeli jsme to z perspektivy křesťanského demokrata. Co mě zvlášť zajímá na tvé perspektivě Steve je hovořit konkrétně o tvé práci, Breitbart je velmi blízký hnutí Tea Party. Takže se jen dohaduji, jestli mi můžeš říci, jestli v současném politickém proudu - nejprve nám trochu povyprávěj o Breitbartu, jaké je jeho poslání, a pak mi pověz o dopadu, který jsi měl a pak můžeš říci něco o současné dynamice toho co právě probíhá ve státech.

Bannon: Kromě Fox News a Drudge Reportu jsme třetí největší konzervativní stránkou a jednoduše řečeno, máme i větší globální dosah než Fox. A proto mezinárodně tak expandujeme.

Podívej, jsme silně přesvědčeni, že je tu globální hnutí Tea Party. Vidíme to. Byli jsme první skupinou, která do toho vstoupila a začala vydávat zprávy o věcech jako UKIP a Národní fronta a další středopravé [záležitosti]. Se vší tou zátěží, kterou tyto skupiny nesou - a věř mi, dost z nich nese hodně velkou zátěž, etnickou a rasovou - ale myslíme, že to časem všechno bude zpracováno.

Ústřední věcí která vše pojí dohromady je středopravicové populistické hnutí skutečné střední třídy, pracujících mužů a žen světa, kteří jsou prostě unavení diktátem toho, čemu říkáme strana Davosu. Skupina typu - nejsme konspirační teoretici, ale určitě to existuje - a viděl jsem to, když jsem pracoval v Goldman Sachs - jsou tu lidé v New Yorku, kteří se cítí být blíž lidem v Londýně a Berlíně než lidem v Kansasu a Coloradu a mají víc této elitní mentality, takže diktují každému, jak má být svět řízen.

Řeknu ti, že pracující muži a ženy Evropy a Asie a Spojených států a Latinské Ameriky tomu nevěří. Věří, že vědí, co je nejlepší pro to, jak vést své životy. Myslí si, že vědí nejlépe, jak vychovávat své rodiny a jak je vzdělávat. Takže vidíte globální reakci na centralizovanou vládu, ať už ta vláda je v Pekingu nebo je ta vláda ve Washingtonu D.C., nebo je ta vláda v Bruselu. Takže jsme platformou pro takový hlas.

Současně jsme silnými kapitalisty. A jsme přesvědčeni o výhodách kapitalismu. A zejména že čím tvrdší kapitalismus, tím lepší. Nicméně jak jsem řekl, jsou dvě větve kapitalismu, jež nás dost znepokojují.

Jedna je mafiánský kapitalismus, nebo to čemu říkáme státem kontrolovaný kapitalismus, a to je velká věc, s níž bojuje Tea Party ve Spojených státech,a skutečně největší boj Tea Party není s levicí, protože tam ještě nejsme (zvýraznil KD). Největší boj Tea Party dnes je stejný jako UKIP. Největším bojem UKIP je Konzervativní strana.

Největší boj Tea Party ve Spojených státech je s Republikánským establishmentem, který je opravdu sbírkou mafiánských kapitalistů, co si myslí, že mají jinou sadu pravidel. A jednoduše řečeno, to je důvod, proč finanční situace Spojených států je tak zlá, zejména naše rozpočtová bilance. Máme prakticky sto bilionů dolarů nesplacených pohledávek. To vše proto, že jste ve Washingtonu D.C. měli tento typ mafiánského kapitalismu. Vzestup Breitbartu je přímo spojen s tím, že jsme hlasem středopravicové opozice. A jednoduše řečeno, získáváme mnohá, mnohá vítězství.

Na straně sociálního konzervatismu jsme hlasem hnutí proti potratům, hlasem hnutí za tradiční manželství a můžu vám říci, že získáváme vítězství za vítězstvím. Věci se mění a lidé jsou slyšet a mají platformu, které mohou využít.

Harnwell: Třetí největší konzervativní web je něco, co dělá mimořádný dojem. Můžeš tady lidem co nejsou z anglosféry a nemusejí právě sledovat americkou domácí politiku říci - zdá se, že právě dochází k moři změn ve střední části USA. A lídr stranické většiny, Eric Cantor, byl před několika týdny odvolán ve prospěch kandidáta Tea Party. Co to teď znamená pro stav vnitřní politiky v Americe?

Bannon: Pro všechny ve tvém publiku, to jsou jedny z nejmonumentálnějších - především, je to jedno z největších volebních zklamání v dějinách americké republiky. Eric Cantor byl předsedou klubu ve Sněmovně reprezentantů a sehnal 10 milionů. Utratil za sebe a vnější skupiny 8 milionů, aby udržel kongresový obvod. Kandidoval proti profesorovi, který je evangelikálním křesťanem a libertariánským ekonomem. Kandidoval proti profesorovi, který sehnal dohromady 175 000 dolarů. Ve skutečnosti účty z kampaně Erica Cantora v elitní biftekové restauraci ve Washingtonu dělaly přes 200 000. Takže během kampaně utratili více než 200 000 za pití a jídlo, víc, než celá opozice měla k dispozici.

Eric Cantor drtivě prohrál. Byl poražen v poměru 57 ku 43 a nikdo kromě Breitbartu, my jsme se tím zabývali šest měsíců, den po dni, žádná zpravodajská stránka - ne Fox News, ne Politico, žádná stránka to nepokryla. A důvod, proč ten druhý vyhrál, je dost prostý: Lidé ze střední třídy a dělnické třídy jsou unaveni lidmi jako Eric Cantor, kteří tvrdí, že jsou konzervativní, zatímco každý den prodávají jejich zájmy mafiánským kapitalistům.

A vidíte to ať už šlo o UKIP a Nigela Farageho ve Velké Británii, ať jde o tyto skupiny v Nizozemsku v Evropě, ať už jde o Francii, je tu nová Tea Party v Německu. Téma je všude stejné. A tématem jsou lidé ze střední třídy a dělnické třídy - říkají "Hej, pracuji tvrději než jsem kdy pracoval. Získávám méně výhod, než jsem kdy dostával, mám sám méně bohatství a vidím systém vypasených, kteří tvrdí, že jsou konzervativní a říkají, že podporují kapitalistické principy, ale vše co dělají je, že drží s korporatisty." Jasné? S korporatisty, aby všechny zisky shrábli sami.

A tato středopravicová revolta je skutečně globální revoltou. Myslím že to uvidíte v Latinské Americe, myslím že to uvidíte v Asii, myslím že to už vidíte v Indii. Velké vítězství Modiho je do značné míry postaveno na těchto reaganovských principech, takže myslím, že to je globální revolta a máme to štěstí a jsme velmi hrdi, že jsme zpravodajskou stránkou, která o tom informuje celý svět.

Harnwell: Myslím, že je důležité chápat rozlišení, které tu rýsuješ, mezi tím co lze označit za autentický volnotržní kapitalismus jako prostředek získávání bohatství, který zahrnuje každého, a formou mafiánského kapitalismu, který jednoduše prospívá určité třídě. A pozorovali jsme během naší konference, sledovali jsme dva videosegmenty vyprodukované Aspen Institutem o tom, jak je utrácena mezinárodní rozvojová pomoc a jak může být zneužita - poškozuje lidi v dané zemi, ale také udržuje vládnoucí třídu. A bod který jsi zde zmínil, že myslím že říkáš to v Americe vyvolalo takřka revoluční hnutí, je stejný fenomén jako co probíhá v rozvojovém světě, což je pojetí vlády, která už dávno nedělá, co je její morální povinností, ale stala se zkorumpovanou a stará se jen o sebe. Takže je to v zásadě to-

Bannon: Je to přesně to samé. Nyní pokud čteš Economist, čteš Financial Times tento týden, uvidíš relativně obskurní agenturu federální vlády, která je zapojena do velkého boje, jenž může vést k ukončení činnosti vlády. Nazývá se to Exportní - importní banka. A po léta to byla banka, která pomáhala financovat věci, které by jiné banky neplatily. A časem dochází k tomu, že metastázovala do formy levného financování pro General Electric a Boeing a další velké korporace. Získáš toto financování odjinud, pokud by byla vůle, ale nakládají to na daňové poplatníky ze střední třídy.

A Tea Party to používá jako příklad mafiánství. General Electric a tyto hlavní korporace napojené na federální vládu nejsou tím, co považujeme za kapitalisty volné soutěže. Podporujeme podnikatelské kapitalisty. Oni ne. Oni jsou to čemu říkáme korporatisté. Chtějí mít více a více monopolistické moci a provádějí tuto konvergenci se silnou vládou. Takže boj je zde - a proto média přišla tak pozdě - ale boj, který vidíte, je mezi podnikatelským kapitalismem, a Aspen Institute je jeho ohromným podporovatelem, a lidmi jako korporatisté, kteří mají blíž k lidem v Pekingu a Moskvě než k podnikatelským kapitalistům Spojených států.

Harnwell: Díky, Steve. Teď se otočím a jsem si jist, že máme nějaké úžasné otázky z publika. Kdo mé tedy první dotaz?

Bannon: Ze všeho nejdříve, Benjamine, můžu ti říct, že tě sotva poznávám, jak jsi se na konferenci vyfintil.

[Smích]

Dotaz: Zdravím, jmenuji se Deborah Lubov. Jsem vatikánskou dopisovatelkou agentury Zenit News pro anglické vydání. Mám určitou zkušenost s prací v New Yorku - pracovala jsem pro Price Waterhouse Coopers na auditech investičních bank, z nichž jednou byla Goldman Sachs. A vzhledem k tomu, že se tato konference týká chudoby, zajímá mě - zvlášť z Vašeho pohledu, s Vaší zkušeností ve světě investičního bankovnictví - jaká konkrétní opatření myslíte, že by měly podniknout, aby bojovaly s tímto fenoménem a předcházely mu? Víme, že různé sumy peněz jsou používány všemi možnými způsoby a mají různé iniciativy, ale aby se teď konkrétně čelilo této epidemii, jaké jsou Vaše nápady?

Bannon: To je výborná otázka. Krize roku 2008, myslím tím finanční krizi - z níž jsme se mimochodem podle mého názoru nedostali - je opravdu, jak věřím, tažena chamtivostí, do značné míry chamtivostí investičních bank. Má stará firma Goldman Sachs - tradičně se nejlepší banky vyznačují pákovým efektem v poměru 8:1. Když jsme měli finanční krizi roku 2008, investiční banky měly pákový efekt v poměru 35:1. Tato pravidla byla konkrétně změněna člověkem jménem Hank Paulson. Býval ministrem financí. Jako ředitel Goldman Sachs mnoho let předtím odjel do Washingtonu a žádal tyto změny. To udělalo z bank ne skutečné investiční banky, ale udělalo to z nich hedgeové fondy - a vysoce zranitelné změnami v míře likvidity. A tak z krize roku 2008 se Spojené státy stručně řečeno nikdy nevzpamatovaly. Je to jeden z důvodů, proč v minulém čtvrtletí jste viděla negativní růst 2,9 %. Takže ekonomika Spojených států je ve velmi, velmi vážném stavu.

A jeden z důvodů spočívá v tom, že jsme se do toho nikdy nezavrtali a neudělali pořádek v problémech roku 2008. Zejména fakt - zamyslete se nad tím - že ani jeden bankéř spojený s krizí roku 2008 nebyl nikdy obžalován. A ve skutečnosti se to zhoršuje. Žádné bonusy a žádné majetky nebyly odebrány. Takže část primárních příčin bohatství, kterého se v posledních patnácti letech zmocnili a vedlo to ke krizi, nebyla nikdy zasažena, a myslím, že to je jedním z hnacích motorů této populistické revolty, kterou vidíme jako Tea Party. Takže myslím, že je tu mnoho, mnoho opatření, zejména v oblasti zlepšení hospodaření bank, aby se věnovaly všem likvidním aktivům, která mají. Myslím, že musíte opravdu udělat pořádek v účetních bilancích bank.

Navíc myslím, že se opravdu musíte vrátit nazpět a dosáhnout toho, aby banky dělaly, co mají: Komerční banky půjčovaly peníze a investiční banky investovaly do podnikatelů a byly odděleny od tohoto obchodování - víte, sekuritizace hedgeových fondů, které se zcela staly obchodními operacemi a sekuritizacemi a nevracejí kapitál a opravdu nepřispívají k růstu firem a ekonomiky. Takže myslím, že celá oblast která právě - a řeknu vám, základem této populistické revolty je finanční krize roku 2008. Ta revolta, to byl způsob, jak se s tím vyrovnat, se způsobem, jak lidé, kteří řídí banky a hedgeové fondy nikdy nebyli voláni k zodpovědnosti za to co udělali, spustilo to spoustu hněvu v hnutí Tea Party ve Spojených státech.

Tázající: Děkuji Vám.

Bannon: Výborná otázka.

Dotaz: Zdravím, pane Bannone. Jsem Mario Fantini, pocházím z Vermontu a žiji ve Vídni. Začal jste popisem některých trendů které vidíte po celém světě, velmi nebezpečných trendů, znepokojivých trendů. Jiné hnutí, které vidíme růst a šířit se po Evropě je naneštěstí to, co lze popsat pouze jako kmenové a neonativistické hnutí - říkají si identitáři. Ti jsou většinou mladí, z dělnického prostředí, populistická skupina, a prodělávají výcvik v sebeobraně, ale také argumentují proti - a dost efektivně, můžu dodat - proti kapitalismu s globálním finančním institucím, atd. Jak tomu čelit? Protože působí na dost mladých lidí na velmi hluboké úrovni, zejména s etnickými a rasovými názory.

Bannon: Neslyšel jsem celou otázku, ohledně tribalistů?

Otázka: Velmi jednoduše řečeno, je tu rostoucí hnutí mezi mladými lidmi zde v Evropě, ve Francii a v Rakousku a leckde, a velmi efektivně argumentují proti institucím Wall Street a také apelují na lidi na etnické a rasové rovině. A zajímá mě, co byste doporučil jako protiakci k těmto hnutím, která rostou.

Bannon: Jeden z důvodů, že můžete chápat, co je pohání, je, že nevidí výhody kapitalismu. Myslím tím zejména - a myslím je to zvlášť rozvinuto v Evropě více než ve Spojených státech, ale ve Spojených státech se to rozvíjí značně - že když máte tento typ mafiánského kapitalismu, máte jinou sadu pravidel pro lidi, kteří pravidla dělají. Je to toto partnerství silného státu a korporatistů. Myslím že to začíná vyvolávat právě tohle, zejména když začínáte sledovat negativní tvorbu pracovních míst. Když se vrátíte a podíváte se na HDP Spojených států, vidíte pořádný kus Evropy. Když oddělíte vládní výdaje, víte, měli jsme na reálné základně negativní růst po déle jak dekádu.

A to vše prokapává dolů k člověku na ulici. Když se podíváte na životy lidí, a zejména mileniálů, lidí pod 30 - lidé pod 30, tam je skutečně 50 % podzaměstnanost lidí ve Spojených státech, což je patrně nejvyspělejší ekonomika Západu, a v Evropě začíná být hůř.

Myslím že ve Španělsku je to nějak kolem 50 nebo 60 % mladých pod 30 podzaměstnaných. A to znamená dekádu od jejich dvacítky, kdy se máte naučit kvalifikaci, kdy se máte naučit řemeslo, kdy se máte opravdu začít cítit dobře ve své profesi, celé generaci jste to vzali. To jedině zplodí tribalismus, to zplodí jedině... Proto podle mě lidé milující svobodu mají povinnost zajistit, abychom se těchto vlád zbavili a zajistili zejména, že skončí tento mafiánský kapitalismus, tak aby výhody měly spíše charakter podnikatelského ducha a proudily zpět k lidem z dělnické a střední třídy. Protože pokud se to nestane, zaplatíme za to obrovskou cenu. Už to můžete vidět.

Otázka: Mám otázku, protože jste pracoval na Wall Street. Jaký je zde názor na to, zda si myslí, že záchrany bank jsou oprávněné? Je zde křesťansky ukotvené [nesrozumitelné], že si myslí, že by měli být zachráněni? Tato krize začala dříve než v roce 2008. Co byl tedy precedent? Jaký byl pocit na Wall Street když zachraňovali banky? Jak by se měli křesťané cítit, zastávat se toho nebo být proti?

Bannon: Myslím, že tohle je otázka odpovědnosti. Pro křesťany a zejména pro ty, kdo věří v základy židovsko-křesťanského Západu, nevěřím že bychom měli mít finanční záchranu. Myslím, že záchranné balíky v roce 2008 byly špatné. A myslím, zpětně, byla tehdy předložena spousta dezinformací.

A podívejte se na [nesrozumitelné]. Středostavovští daňoví poplatníci, lidé z dělnické třídy, jo, lidé s příjmem pod 50 000 a 60 000 dolarů, bylo to břemeno těchto plátců, jo, zachránili elity. A chvíli se nad tím zamyslete. Takto kapitalismus metastázoval, všechna břemena naložil na dělnictvo, které nemá žádné výhody. Všechny výhody jdou mafiánským kapitalistům.

Záchrany bank byly naprostou urážkou: Zachránily skupinu akcionářů a ředitelů, kteří byli zvlášť zodpovědní. Akcionáři byli zodpovědní z jednoduchého důvodu: Dovolili, aby to dopadlo špatně, aniž by změnili management. A víme to nyní z kongresových šetření, víme to z nezávislého vyšetřování, nejsou to nějaká tajemná spiknutí. Leží to všem na očích.

Ve skutečnosti, jak věřím, jeden z výborů Kongresu sdělil ministerstva spravedlnosti, že by měli podat kriminální obvinění proti 35 výkonným ředitelům - nic z toho nebylo nikdy vyřízeno. Protože i s Demokraty u moci je tu nevyslovená domluva mezi právními firmami, účetními firmami, investičními bankami a jejich lidmi na Capitol Hillu, že tohle přehlížejí.

Takže můžete chápat, proč lidé ze střední třídy mají problém vydělat 50 nebo 60 tisíc dolarů ročně a sledují, jak jim rostou daně, a vidí, jak jejich daně jdou na placení vládou sponzorovaných záchranných balíků, to co jste vytvořili je opravdu volný prostor. Řeknete tomuto investičnímu bankovnictví, vytvořte volný prostor pro špatné chování. Všechny výhody jdou hedgeovým fondům a investičním bankám a mafiánským kapitalistům, jejichž akcie stoupají a bonusy rostou. A jejich náklady jsou omezené, protože střední třída je zachraňuje penězi z daní.

A to je co myslím pohání tuto populistickou revoltu. Ať už tato revolta je v Midlands v Anglii, nebo je ve střední části Spojených států. A myslím, že lidé toho mají dost.

A myslím že proto vidíte - když čtete média tvrdí "Tea Party prohrává, prohrává volby", to je všechno pitomost. Volby nevyhráváme, nutíme tyto mafiánské kapitalisty, aby připustili, že to už znova neudělají. Celý narativ ve Washingtonu se touto populistickou revoltou, kterou říkáme hnutí Tea Party zdola, změnil

A je to zvlášť tím, že tyto záchranné balíky byly úplně a totálně nespravedlivé. Ty finanční instituce to nijak neposílilo a pomohlo to bandě lidí - mimochodem, a jsou to lidé, kteří chodí na Yale a Harvard, jdou na nejlepší instituce na Západě. Měli by tomu rozumět lépe.

A mimochodem: Jsou to všechno instituce a účetní firmy, právní firmy, investiční banky, konzultantské firmy, elita elity, vzdělaná elita, chápou, do čeho jdou, nuceně převzali všechny výhody a pak šilhají na vládu, přijdou s kloboukem v ruce k vládě a chtějí pomoc. A nenesli nikdy zodpovědnost. Věřte mi - ponesou zodpovědnost. Vidíte toto populistické hnutí zvané Tea Party ve Spojených státech.

Harnwell: Okay, myslím že nám zbyl čas jen na jednu nebo dvě další otázky pro Stephena K. Bannona, ředitele Breitbart Media, třetí největší [konzervativní] zpravodajské organizace ve státech. Vím že jsi velmi, velmi zaměstnaný člověk, takže jsme velmi vděční za čas, který sis na to vyšetřil, na závěr této konference.

Bannon: Nikdy nejsem příliš zaměstnán, abych se podělil se skupinou, která může udělat tolik dobrého jako vy.

Otázka: Co si myslíte, že je dnes hlavní hrozba pro židovsko-křesťanskou civilizaci? Sekularismus, nebo muslimský svět? Podle mého skromného názoru se pouze snaží bránit před naší kulturní invazí. Děkuji.

[Otázka zopakována Harnwellem.]

Bannon: To je výborná otázka. Rozhodně si myslím, že sekularismus vysál sílu bránit své ideály z židovsko-křesťanského Západu, víte?

Když se vrátíte do svých domovských zemí a navrhnete obranu židovsko-křesťanského Západu a jeho základů, často, zejména když máte co dělat s elitami, se na vás dívají jako na někoho, kdo je vážně divný. Takže to v jistém smyslu vysálo sílu.

Ale jsem silně přesvědčen, že ať už byly důvody nynějšího úsilí o chalífát jakékoliv - a můžeme o nich debatovat a lidé se je mohou snažit dekonstruovat - musíme čelit velmi nepříjemnému faktu: A tímto nepříjemným faktem je, že tu připravuje velká válka, válka, která je už globální. Stává se globální ve svém rozsahu a dnešní technologie, dnešní média, dnešní přístup ke zbraním hromadného ničení povede ke globálnímu konfliktu, jenž jak věřím je třeba konfrontovat dnes. Každý den, kdy to odmítáme vidět jako to, co to je, a jeho rozsah, a opravdu tu propletenost, bude dnem, kdy nebudeme jednat [nesrozumitelné].

Otázka: Děkuji mnohokrát. Jsem [nesrozumitelné]. Pocházím ze Slovenska. To je vlastně důvodem mých dvou velmi stručných otázek. Mnohokrát děkuji za práci, kterou prosazujete židovsko-křesťanské hodnoty ve světě. Opravdu si jí vážím a také cítím, že nebezpečí je veliké. Mám dvě menší otázky, protože jste zmínil, pokud jde o UKIP a Národní frontu [nesrozumitelné]. Z evropské perspektivy naslouchat jazyku těchto stran, který se stává stále radikálnějším, zejména před volbami do Evropského parlamentu, mě zajímá, jaké máte plány jak pomoci těmto partnerům z Evropy, aby se možná soustředili na otázku hodnot a ne na populismus? A také jde o - zmínil jste zapojení státu do kapitalismu jako jedno z velkých nebezpečí. Ale tyto dvě strany, které jste zmínil, mají ve skutečnosti úzké vazby s Putinem, který prosazuje toto velké nebezpečí, takže bych rád znal vaše myšlenky ohledně tohoto a jak se s tím vyrovnáte.

Bannon: Můžete to pro mě shrnout?

Harnwell: První otázka byla, zmínil jste Národní frontu a UKIP jako ty, kdo mají ve voličském profilu prvky spojené s rasovým aspektem a tázající se ptal, jak se chcete s tímto aspektem vypořádat.

Bannon: Nevěřím, že UKIP je taková. Ve skutečnosti jsem hovořil o stranách na kontinentě, Národní frontě a dalších evropských stranách.

Nejsem v tom expertem, ale zdá se, že mají určité aspekty, které mohou být antisemitské nebo rasové. Mimochodem, i v Tea Party máme takové široké hnutí a byli jsme kritizováni a snaží se představovat Tea Party jako rasistickou atd., což není. Ale jsou tu vždy prvky, které tyto věci převracejí, ať už jde o lidi z milice nebo cokoliv. Něco z toho jsou okrajové organizace. Mě jde o to, že časem se to všechno spláchne, jasné? Lidé chápou, co je drží pohromadě a lidé na okrajích jsou myslím víc a víc marginalizováni.

Jsem přesvědčen, že uvidíte totéž ve středopravicovém populistickém hnutí v kontinentální Evropě. Strávil jsem dost času s UKIP a můžu vám říct, že jsem nikdy neviděl vůbec nic , co by se tomu blížilo. Myslím, že se velmi dobře hlídají, aby opravdu zajistili, že lidé včetně Britské národní fronty a dalších nebudou ve straně zapojeni, a myslím, že jste viděla, že také v případě skupin Tea Party, kde se ukážou určití lidé a byli určití marginální členové Tea Party, a Tea Party udělala výbornou práci, když se od počátku hlídala. A myslím, že proto slyšíte obvinění z rasismu proti Tea Party, u amerického lidu se to nechytá, protože on to opravdu chápe.

Myslím že když se podíváte na jakoukoliv revoluci - a to je revoluce - vždy máte určité skupiny, které jsou disparátní. Myslím že se časem zcela vyčerpají a uvidíte víc mainstreamového středopravicového populistického hnutí.

Otázka: Je zřejmé, že před evropskými volbami obě strany měly jasné spojení s Putinem. Když jedním z představitelů rizik kapitalismu je státní zapojení do kapitalismu, tak zde vidím také Marine Le Penovou kampaňující v Moskvě s Putinem, a také UKIP silně bránící ruské pozice v geopolitickém smyslu.

[Harnwell opakuje, avšak nesrozumitelně. ]

Harnwell: Tyto dvě strany si obě pěstovaly prezidenta Putina [nesrozumitelné].

Bannon: Myslím, že je to trochu složitější. Když Vladimir Putin, když se opravdu podíváte na některé ze základu jeho dnešních názorů, spousta jich pochází z toho, čemu říkám eurasianismus; má poradce (řeč je o Alexandru Duginovi - KD), který se vrací k Juliu Evolovi a různým spisovatelům počátku 20. století, kteří jsou opravdu příznivci toho, čemu se říká tradicionalistické hnutí, které opravdu nakonec metastázovalo do italského fašismu. Spousta lidí, kteří jsou tredicionalisty, je k tomu přitahována.

Jedním z důvodů je, že věří, že Putin přinejmenším stojí za tradičními institucemi a snaží se to dělat formou nacionalismu - a myslím, že lidé, zejména v některých zemích, chtějí suverenitu pro svou zemi, chtějí vidět nacionalismus pro svou zemi. Nevěří v tuto panevropskou unii nebo nevěří v centralizovanou vládu ve Spojených státech. Spíše by rádi viděli entitu více založenou na státu, kterou původně zakladatelé zamýšleli, kde svobody byly kontrolovány na lokální úrovni.

Nezastávám se Vladimira Putina a kleptokracie, kterou zastupuje, protože on je nakonec státní kapitalista kleptokracie. Nicméně my na židovsko-křesťanském Západě se opravdu musíme podívat, o čem hovoří, pokud jde o tradicionalismus - zejména v tom smyslu, kde podporuje základy nacionalismu - myslím si, že individuální suverenita státu je dobrá věc a silná věc. Myslím, že silné státy a silná nacionalistická hnutí tvoří silné sousedy a je to opravdu stavební blok, z nějž se skládala Západní Evropa a Spojené státy, a myslím, že nám to umožňuje hledět dopředu.

Víte, Putin je dost zajímavá postava. Je také velmi, velmi, velmi inteligentní. Vidím to ve Spojených státech, kde silně koketuje se sociálními konzervativci ohledně tradičnějších hodnot, takže myslím že to je něco, na co si musíme dávat velký pozor. Protože nakonec myslím, že Putin a jeho nohsledi jsou opravdu kleptokracií, je to opravdu imperialistická mocnost, která chce expandovat. Nicméně opravdu jsem přesvědčen, že v současném prostředí, kde čelíte potenciálnímu novému chalífátu, který je velmi agresívní, že v této situaci - neříkám, abychom to nechali být - ale myslím, že se musíme nejprve vyrovnat s tím co stojí na prvním místě.

Otázka: Jedna z mých otázek se vztahuje k tomu, jak by měl Západ odpovědět na radikální islám. Jak konkrétně bychom my jako Západ měli odpovědět na džihádismus bez ztráty duše? Protože můžeme vyhrát válku a současně ztratit sami sebe. Jak by Západ měl reagovat na radikální islám a přitom sám sebe neztratit?

Bannon: Z určité perspektivy - to může být o něco militantnější než jindy. Rozhodně myslím, že budete potřebovat aspekt, který je [nesrozumitelné]. Jsem přesvědčen, že byste měl zaujmout velmi, velmi, velmi agresívní postoj vůči radikálnímu islámu. A uvědomuji si, že zde jsou jiné aspekty, které nejsou tak militantní a agresívní a to je v pořádku.

Když se podíváte nazpět na dlouhou historii boje židovsko-křesťanského Západu proti islámu, věřím, že naši předkové drželi své postavení a myslím, že udělali správně. Myslím, že to udrželi mimo svůj svět, ať už to bylo u Vídně, nebo u Tours, nebo na jiných místech... Bylo to odkázáno na využití slavné instituce, kterou je západní církev.

A chtěl bych dnes každého v publiku požádat, protože jste opravdu zdroje pohybu a názoroví vůdci dnešní katolické církve, abyste se zamysleli, jak budou lidé za 500 let o dnešku přemýšlet, přemýšlet o jednání, která jste podnikli - a věřím, že každý spojený s církví a spojený s židovsko-křesťanským Západem, kdo věří v jeho základy a věří v přikázání a chce to předat dalším generacím, jako to bylo předáno nám, zejména když jste v takovém městě jako Řím, a na místě jako je Vatikán, podívejte se, co předali nám - ptejte se, co za 500 let řeknou o mě? Co řeknou o tom, co jsem udělal v počátečních stadiích této krize?

Protože to je krize a neustane. Nemusíte mě kvůli tomu brát za slovo. Všechno co musíte udělat je číst každý den zprávy, vidět, co přichází, vidět, co dávají na Twitter, co dávají na Facebook, vidět, co je v CNN, co je v BBC. Sledujte co se děje a uvidíte, že jsme ve válce nezměrných proporcí. Je velmi snadné zahrávat si se základními instinkty a nemůžeme to dělat. Ale naši předkové to také nadělali. A dokázali to odvrátit a dokázali to porazit a dokázali odkázat nám církev a civilizaci, které jsou opravdu výkvětem lidstva, takže myslím, že všichni máme povinnost udělat to čemu říkám zkontrolovat si vnitřnosti, opravdu promyslet, jaká je naše role v této bitvě, která stojí před námi."

***

Velká část ekonomické argumentace použité Bannonem během rozhovoru byla třikrát tam i nazpět probrána na vrcholu finanční krize v roce 2008 a krátce po něm. Neříká se tedy nic nového. Nové je pouze to, že zkorumpovaná vláda Demokratické strany nedokázala kvůli svým blízkým vazbám na Wall Street vyřešit za osm let ani jediný problém z těch, které krizi vyvolaly; nedovedla zavést žádné účinné politické opatření, které by napříště podobným událostem zabránilo, nebo alespoň snížilo jejich pravděpodobnost. Nyní se tématu zmocnili populisté, kteří o sobě hovoří jako o "středopravicové" síle, ačkoliv se velmi zřetelně profilují mnohem více doprava než skutečné středopravicové subjekty. Ale to jim vůbec nebrání, aby současně vystupovali také jako zastánci dělnických zájmů. Příznačné je, jak Bannon dotázaný na neonacistické identitáře jeví výlučnou starost o to, že tito radikálové nechápou dobrodiní kapitalismu. Kapitalismus je přece na každý pád vynikající. Tedy pokud je kapitalista křesťan.

Lidé z okruhu ruského mecenáše Malofějeva, který představuje jakýsi místní Bannonův protějšek, mimochodem tvrdí, že nový Trumpův spolupracovník se ve skutečnosti hlásí k pravoslaví.

Dosluhující prezident Spojených států se nikdy nijak zvlášť nestaral o to, jaké politické poměry za sebou zanechá, až jednou odejde z funkce. Zajímal se především o své tzv. dědictví, aneb Obamacare, dohodu s Íránem (JCPOA) a s Kubou.

Náklady individuálních plátců na Obamacare jsou ovšem tak horentní, že mnozí chudší Američané tento systém placení zdravotní péče považují za finančně nedostupný a odmítají jej. Místo aby tedy zavedení všeobecné zdravotní péče rozšířilo voličskou základnu Demokratů, v důsledku ji naopak zúžilo.

Podobně JCPOA a smiřovačky s Havanou odklonily od Demokratů velice důležité menšiny, což se výrazně promítlo do výsledku prezidentských voleb.

Skutečným Obamovým politickým odkazem tedy bude nástup lidí jako Donald Trump a Steve Bannon do Bílého domu.

Připomeňme krátce rysy, jimiž se podle eseje Umberta Eca z roku 1995 vyznačuje "prafašismus" (Ur-fascismo). Eco tvrdil, že v zásadě stačí jen jediný z vyjmenovaných rysů k tomu, aby kolem něj následně vykrystalizovala ucelená fašistická ideologie.

Kult tradice; odmítnutí modernismu; kult akce pro akci (antiintelektualismus, iracionalismus); "nesouhlas je zrada"; obava z rozdílů; apel na frustrovanou střední třídu; posedlost spiknutím; nepřítel je současně pojednán jako příliš silný i příliš slabý; život jako nekonečný boj; pohrdání slabým; kult smrti a výchova k hrdinství; mačismus; selektivní populismus, v němž se "silný vůdce" stává mluvčím vůle mas; newspeak, zničení slovní zásoby, aby se nic podstatného nedalo vyjádřit.

Ponechávám na laskavém čtenáři, kolik z výšeuvedených rysů se mu podaří v Bannonově rozhovoru a šířeji vzato v celé Trumpově kampani nalézt.

0
Vytisknout
5270

Diskuse

Obsah vydání | 18. 11. 2016