O globálním oteplování a ignoraci tohoto fenoménu

15. 11. 2016 / Jaroslav Polák

čas čtení 12 minut
Rád bych s čtenáři podělil o své poznatky týkající se zejména počasí, potažmo změn klimatu. Ač jsem vzděláním molekulární biolog, tak mne zajímají fenomény související s počasím a klimatem. Z dětství a mládí si pamatuji zimy s dostatkem sněhu a kruté mrazy až po mínus 20 stupňů Celsia (např. na začátku 80. let minulého století). Pamatuji teplá léta s pár dny přes 30 stupňů Celsia. Teploty nad 35 stupňů Celsia byly naprostou raritou. Měl jsem to štěstí, že jsem se dozvěděl o teorii změn klimatu (oteplování – majoritně antropogenní vliv) mezi prvními od mého mentora.

V roce 1986 a v listopadu 1987 klimatolog NASA James Hansen poskytl své svědectví o globálním oteplování široké vědecké veřejnosti. Byl jsem poučen i o fenoménu působení dvou základních, dalo by se říci paradigmat převzatých i z biologie, a to o pozitivní a negativní zpětné vazbě. Nejzásadnější pro přežití lidstva je fenomén pozitivní zpětné vazby a to, domnívám se, hlavně následující dva příklady. Za prvé - vlivem oteplování začne odtávat permafrost a následně se bude uvolňovat metan, což je třikrát silnější plyn způsobující skleníkový efekt – a roztočí se kolo pozitivní zpětné vazby. Druhým příkladem je změna albeda planety. Ledovce s velmi vysokým albedem efektivně odrážejí sluneční záření. Nicméně ledovce tají a tak narůstá rozloha tmavších ploch s daleko vyšším albedem, tj. s vyšším zahříváním. Tolik teorie.

V první polovině 90. let minulého století se například v krátkém časovém okamžiku přehnaly dvě stoleté povodně na řece Rýn. Od oponentů poukazujících na možný vliv změny klimatu zazněla průpovídka, kterážto v českém diskurzu úspěšně bagatelizovala zjevnou souvislost takřka do roku 2002. Průpovídka s malými obměnami zněla: „To se o tom teď více píše, to si toho jen více všímáme, to se o tom více mluví. Nic se neděje, žádné oteplování není.“

V roce 1997 se přehnala tisíciletá povodeň Moravou a v roce 2002 pětisetletá povodeň Čechami. No i zjevný ignorant musel zaznamenat, že se s počasím či klimatem něco děje. Připomenu již zjevně zapomenutou kauzu, která ukazuje na „kompetenci“ tehdejších vrcholných politiků. Člen vševědoucí pravicové strany ODS - primátor Prahy a člověk s vědeckým titulem - doktor Igor Němec (absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK) proslul památným výrokem z 13. srpna 2002 (povodňová vlna se tehdy blížila ke svému maximu), kdy v 19 hodin prohlásil: „Já bych řekl, že Praha není ohrožena. Situace je, bych řekl, nadmíru výtečná. Všechny orgány pracují, jak mají. … Tak přiteče víc kubíků… To, o kolik stoupne, asi není v tuto chvíli důležité, protože jestli to je o 20, 10 centimetrů… Důležité je, že se ta zatopená plocha rozšiřovat nebude.“[

Tento výrok pronesl za situace, kdy slyšel informaci, že všechny přítoky a horní tok Vltavy jsou na úrovni více než stoleté povodně – příklad „fachidiota“ takříkajíc v přímém přenosu. V normální zemi by mu asi sebrali vědecký titul a nechali ho uhradit miliardové náklady (zatopení metra apod.). V Čechách tento „intelektuál“ dostal trafiku - Od srpna 2005 byl předsedou Úřadu na ochranu osobních údajů. Senát jej do funkce navrhl již 4. srpna 2005.

Současně v této době architekt zjevně neúspěšné reformy ing. Václav Klaus z ničeho nic přesedlal z role ekonoma do role „klimatologa“ a zjevný fakt antropogenně ovlivněného oteplování začal horečně popírat. Inu, začal myslet a následně všude šířit teze o neexistenci globálního oteplování či antropogenního vlivu stejně jako dr. Němec, zřejmě používaje legendární „ODSkovské myšlenkové schéma“. Velmi to připomíná „slavné“ tažení vědců z Heartland Institutu proti desítkami (možná stovkami) studií potvrzené souvislosti mezi rakovinou plic a tabakismem.

Téměř 90 procent pacientů s rakovinou plic jsou kuřáci (doba latence je cca 30 let). Stejně tak nyní nelze „ohrozit svobodu“ akcionářů firem typu ExxonMobil či Lukoil nebo podnikatelů a vlastníků hnědouhelných dolů a uhelných elektráren. Nesmí být ohrožena svoboda produkovat skleníkové plyny, ale i nad to svoboda znečišťovat ovzduší rakovinotvornými látkami, která nebere v potaz ohrožení našeho zdraví. Zřejmě je to nějaká výjimka z floskule: „Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.“

Zvláště to pak platí o externalitách produkovaných osobní automobilovou dopravou. Možná by mohl některý z vědců z pravicových think-tanků vysvětlit, proč Volná ruka trhu generuje a preferuje něco tak neefektivního, jako je osobní automobilová doprava (mám na mysli parametry emise na osobu, spotřebu na osobu, generování kongescí, váhu na osobu atd.).

No všimli jste si, jak pravičák Trump bodoval slibem dát znovu práci železářům a horníkům ze zrezivělého pásu – se slibem znovu postavit americký těžký průmysl na nohy. Zde je nutno připomenout, že těžký průmysl byl hlavním a po revoluci hojně kritizovaným atributem komunistického hospodářství. No a zde, jaký to paradox, ho vzývá americký miliardář a někteří čeští pravičáci přitom skáčou radostí do stropu jásajíce nad jeho vítězstvím. Ostatně i v Čechách se i mnozí vítězové velké privatizace rychle „obrátili“ a stali se vlastníky „komunistického průmyslu“, tj. hnědo a černouhelných dolů, tedy pánové Koláček, Bakala, Dienstl a další. Kupodivu do inovací s vysokou přidanou hodnotou toho moc neinvestovali, s čestnou výjimkou pana Romana působícího v ČEZu. No a nejbohatší vítěz privatizace pan Kellner vsadil na starou dobrou lichvu – pardon, omlouvám se, vybudoval společnost Home Credit a další podobné aktivity v oblasti bankovnictví a trhu s nemovitostmi.

Vrátím-li se k osobním poznatkům, tak již na začátku tisíciletí jsem si začal všímat, že například třešně, které začínaly dříve zrát až v druhé polovině června, dozrávají na začátku června a někdy dokonce už koncem května. Stejně jako malý si nepamatuji (až na výjimky), že by se urodily meruňky a broskve u rodičů na zahradě na okraji Prahy. Tyto plody nyní dokonce dozrávají i ve vesnici ležící 415 metrů nad mořem na zahradě mých prarodičů. Fenomén posledních let, a to zimního období bez sněhu, si snad každý všiml. Tohle ale byly jen drobnosti v porovnání s tím, co nastalo v posledních letech. Minulý rok, kdy v Praze bylo přes třicet tropických dní a sedm dní s teplotou nad 35 stupňů Celsia byl naprosto anomální. Sucha v Kalifornii měla za důsledek, že zásoby vody v nádržích v zemi klesly na 17 procent.  

Letos zase v souvislosti s lokálními extrémními srážkami se během dvou dní prohnaly vesnicí, kde bydleli moji prarodiče, dvě stoleté povodně generované lokálními extrémními přívalovými srážkami. Nikdo, ani ti nejstarší pamětníci, v životě nic takového neviděl (s výjimkou povodně v roce 2002). Ve světě rovněž narůstá počet extrémních vlivů. Několikaletá sucha byla jednou z příčin občanské války v Sýrii.

Opakovaně, stejně jako minulý rok, zasáhla Indii v květnu drastická vedra s absolutními rekordy. Bangladéš je ohrožen zatopením a zasolením půdy a následně budou desítky, možná stovky milionů lidí bez obživy. Obdobně je tomu na Blízkém východě.

Na Sibiři se stalo něco neskutečného. Na poloostrově Jamal letos v srpnu naměřili 35 stupňů Celsia ve stínu – nad polárním kruhem! Dále se zrychlilo odtávání permafrostu a došlo ke vzniku epidemie antraxu (viz výše uvedená pozitivní zpětná vazba).

Během posledních několika desetiletí se Arktida otepluje přibližně dvojnásobnou rychlostí než zbytek světa. Lidmi vyvolaná změna klimatu zasáhla Arktidu dříve, než se čekalo. V Austrálii se takřka každý rok opakují děsivé požáry. Výše uvedené extrémy počasí jsou pouze jedněmi z mnoha, které bych mohl vyjmenovat.

U nás se už popírači radovali nad průběhem letošního léta (teplotně jen velmi mírně nadprůměrného) a na počátku září přišla doslova šokující vedra – pět dní s teplotou nad 30 stupňů Celsia, tj. pět tropických dní. Neobvyklé teplo trvalo až do půlky září. V Čechách to kromě postižených vcelku nikoho nezajímá. Inu, Češi žijí ve stavu obav (podobnému psychóze) před neexistujícími uprchlíky na českém území. Syřani sem rozhodně nepřijdou, protože jejich střední třída měla často vyšší životní úroveň ve srovnání s tou českou. Nicméně počet uprchlíků začne asi v budoucnosti stoupat. Ony teploty nad 50 stupňů Celsia na Blízkém východě či v Maghrebu jsou takřka neslučitelné s přežitím. Kdo nevěří, ať si zapne saunu na plus 50 stupňů Celsia a zkusí tam být jen pár hodin. Ale to se Země oteplila jen o cca 1,3 stupně Celsia.

Z Wikipedie: „K červenci 2016 byla již 15 měsíců po sobě zaznamenávána odchylka od průměru globální teploty půdy a oceánů a zároveň byla nejvyšší od počátku globálního zaznamenávání teploty v roce 1880. To u NOAA představuje nejdelší takovou šňůru za 137 let vedení záznamů. Kromě toho úřad NOAA oznámil, že červenec 2016 byl nejteplejším měsícem v historii.“

Křivka nárůstu teplot se začíná nápadně podobat exponenciále. Zde je třeba připomenout, že například oteplení o 4 stupně Celsia je neslučitelné s přežitím naprosté většiny světové populace (viz M. Lynas Six Degrees).

No ono bude stačit ještě další oteplení jen o 1 stupeň Celsia, což způsobí vlnu desítek či stovek milionů klimatických uprchlíků a země typu České republiky se rozloží vlivem působení pravicových fanatiků typu Okamury či Konvičky. Samozřejmě, že v zájmu korporací je výše uvedené bagatelizovat, protože jejich zisky jsou tady a teď a budoucnost je nezajímá, resp. jejich manažeři a akcionáři si hrabou desetitisíce eur, dolarů či juanů měsíčně, myslíce, že s nimi snadno vše přežijí.

V souvislosti s tím mne napadá bizarní fakt. Jelikož jsou Vánoce na blátě takřka každý rok, tak některé firmy nabízejí, že movitému občanovi zasněží jeho vilu včetně stromečku pro hodné dětičky, aby měly bílé Vánoce. Ostatně známý sjezdař Václav Klaus si to už brousí víceméně jen po umělém sněhu s prostoduchým úsměvem, že i tento problém vyřešila Neviditelná ruka trhu. Všeho ovšem do času. Dost mne překvapuje, že si nikdo neuvědomuje fakt, že lidskou psychiku ovlivňuje tisíce let sdílená závislost zemědělců na počasí a na stabilitě klimatu. Když za dávných let přišlo sucho, tak vypukl hladomor a lidé umírali. Nyní se takováto krize dá řešit dovozem potravin anebo kupodivu migrací. No ale onen děs ze smrti zůstává skryt v podvědomí a z podvědomí ovlivňuje a zapříčiňuje iracionální jednání. Tento fenomén obratně používají „politici“ typu Trumpa, Okamury, Le Penové a dalších. Zatím se oteplilo jen o 1,4 stupně Celsia. Co se stane, až se oteplí o dva či více stupňů Celsia? No možná žádné oteplení nebude; ostatně fenomén jaderné zimy je, doufám, čtenářům dobře znám.

0
Vytisknout
4037

Diskuse

Obsah vydání | 16. 11. 2016