Ideologie velké války "je pro Rusko kontraproduktivní"

2. 6. 2022

čas čtení 3 minuty
Vladimir Putin učinil z připomínání sovětského vítězství ve 2. světové válce středobod své ideologie, ale tato ideologie není jednoduše zbytečná, ale kontraproduktivní, pokud jde o sjednocení bývalého sovětského prostoru do jediného ruského impéria, říká Nikita Gorynyč.

Namísto sjednocení různých národů, jak Moskva doufá, je válka nyní využívána neruskými elitami k mobilizaci lidí na protiruském základě a jejich vytlačování dále od Moskvy, a tím nevyhnutelně blíže k západnímu světu.

Aby tomu zabránila a místo toho přilákala bývalé sovětské pohraničí, nesmí se Moskva nadále pokoušet spoléhat na přepracování starých bolševických hesel a koncepcí, vytváření nejistých a neefektivních organizací, jako je Euroasijské hospodářské společenství, celní unie, SNS nebo Organizace pro kolektivní bezpečnost.

Místo toho musí Moskva neustále směřovat k obnovení Ruska v jeho plném teritoriálním a ideologickém významu, který je založen na budování státu na základě principů pravoslaví a služby Pravdě, což je velký projekt, který jediný může přitáhnout nejen trojjediný ruský národ, ale také Nerusy a nepravoslavné komunity.

Stát a vládce jsou obránci celého pravoslavného světa. Tato koncepce vedla k růstu Ruska, jež bylo osudem odsouzeno k tomu, aby se stalo Impériem, ve kterém by všechny národy měly prospěch z bezpečnosti a míru, jež ono samo mohlo a může poskytnout. Pokud zůstane roztříštěný, bude region sužován válkami.

Diskuse se nyní vede o to, zda by Moskva měla přijmout tvrdý nebo měkký přístup k přestavbě impéria. První zahrnuje použití síly a druhý oživení ideologické jednoty prostřednictvím prosazování pravoslavných principů, které jsou potřebné pro mír a bezpečnost.

I kdyby byla použita síla, je potřeba obnovit závazek k tomuto většímu ideologickému projektu, protože pokud tomu tak nebude, bude Moskva i nadále neruskými státy považována za nebezpečnější než Západ, protože je blíž. A tak si zakládají na nepřátelství k Rusku. Pouze pokud jejich národy uznají, jak krátkozraký je takový přístup, může existovat naděje.

Aby impérium fungovalo, musí být středem jeden lid a jeho hodnoty. V Římské říši byli tímto lidem Římané. V Americe anglosaští puritáni; a v Rusku to může být pouze trojjediný ruský lid (Velkorusové, Malorusové a Bělorusové) se sdílenou Ideou spravedlivého světa založenou na pravoslavném učení.

Události minulého století odvedly pozornost národů tohoto regionu od těchto zásad. Nyní je musí obnovit jako základ měkké síly buď samostatně, nebo v kombinaci s tvrdou silou, která je nutná pro obnovu ruského impéria, z níž budou mít prospěch všechny jeho národy.

Zdroj v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
4096

Diskuse

Obsah vydání | 7. 6. 2022