Petra Mrtková

Autorka (nar. 1980) pracuje jako lékařka v pardubické krajské nemocnici. V letech 2006 až 2009 působila jako dobrovolnice v chrudimské neziskové neziskové organizaci jménem Šance pro tebe.