3807

František Lambert

programový a finanční, takzvaný vrchní ředitel České televize