Břemeno Jordánska je mnohem větší než břemeno Západu. Potřebujeme pomoc

3. 2. 2016

čas čtení 4 minuty


Syrský konflikt vstupuje do šestého brutálního roku, s 250 000 mrtvými Syřany a více než polovinou obyvatel vysídlenou. Velká většina hledá bezpečí v sousedních zemích, zejména v Jordánsku, ale rostoucí počty se obracejí k Evropě. Tato zoufalá situace vyvíjí enormní tlak na globální systém. Obavy kolidují s klíčovými sociálními hodnotami a dál komplikují princip "jednoty v různosti" - který není jen mottem EU, ale také základem celosvětového soužití, napsal jordánský král Abdalláh II. v deníku Independent.


Otřesené životy dětí vyplavených na evropské pobřeží jasně ukazují, že náš současný přístup k uprchlické krizi nefunguje. Je čas na novou reakci, která lépe vezme v úvahu skutečnost, jíž čelíme.

Mimořádná doba žádá mimořádné činy. Zítra se státy světa shromáždí v Londýně, aby se věnovaly syrské uprchlické krizi. Konference přichází v kriticky důležitém zlomovém okamžiku, kdy máme šanci nejen ulehčit srdcervoucímu utrpení, ale také zajistit budoucnost pro můj region i Evropu.

Toto je konference, na níž musíme vystoupit ve prospěch stability regionu a příležitosti dosáhnout míru v Sýrii. Prověří naši vůli a schopnost jednat společně - zachránit lidské životy, chránit lidskou důstojnost, a tím zachránit společnou budoucnost pro všechny.

To vyžaduje nové paradigma pro naše činy. Uznáním faktu, že krize je složitá a dlouhodobá, dospějeme k poznání, že naše strategie už nemůže být zaměřena pouze na mimořádnou situaci a humanitární pomoc. Měla by být založena na cílech zahrnujících udržitelný rozvoj.

Náš přístup musí formovat tři požadavky. Za prvé, mezinárodní reakce musí být dlouhodobě udržitelná: Krize je příliš veliká a příliš rozsáhlá, než aby brzy skončila, i kdyby politický proces usilující o řešení v Sýrii pokročil. Za druhé, naše reakce musí uznat, že Jordánsko patří mezi klíčové regionální země hostící uprchlíky, které jsou přirozeným centrem globální akce: Investovat do naší pomoci uprchlíkům znamená podporovat spojence, který nese břemeno, jež by jinak padlo jinam. Za třetí, naše iniciativy musí být zevrubné, aby se vyrovnaly s komplexní krizí zahrnující vysídlení uprchlíků a položily základy k jejímu ukončení a pozitivní budoucnosti.

I kdyby ženevská mírová konference pokročila, i kdyby Daeš a jeho kohorty byli poraženi, zřejmě potrvá léta, než se situace uprchlíků vyřeší. To znamená léta dalšího tlaku na vysídlené lidi a komunity a země, kde pobývají. Potřeby obou je třeba řešit na stabilním, reálném základě.

Náklady spojené s uprchlíky nyní spotřebovávají 25 % jordánského státního rozpočtu. Ekonomiky USA a EU mají dohromady velikost 35 bilionů dolarů a vyrovnávají se příchodem o něco více než milionu uprchlíků. Pro srovnání, jordánská ekonomika dosahuje méně než 0,001 % právě uvedeného údaje a vyrovnává se s ještě větší výzvou péče o takřka 1,3 milionu syrských uprchlíků.

To nemluvím o uprchlících, kteří přišli během předchozích a probíhajících konfliktů. Rozsah vnějších šoků - nesčetných katastrof a válek, v nichž jsme neměli žádnou roli, ale museli se s nimi celé dekády vyrovnávat - je bezprecedentní.

Abychom zajistili, že Jordánsko bude schopno dál nést břemeno syrských uprchlíků, je životně důležité poskytnout neprodleně podporu infrastruktuře. Je také zásadní zajistit, že provedení správných věcí nepůjde na úkor jordánské mládeže a životních příležitostí příští generace. A nakonec tvorba nových pracovních míst v průmyslu, obchodě a investičním sektoru je zásadní součástí našeho zevrubného přístupu, nyní i v budoucnu.

Svět potřebuje naději pro uprchlíky, které hostíme, aby se stali dobrými občany budoucí Sýrie, vybavenými vzděláním, dovednostmi a příležitostmi. Alternativou je zatlačit uprchlíky do beznaděje, zločinu a závislosti. Není to alternativa, s níž bychom v našem regionu mohli žít, nemůže s ní žít ani Evropa, ani svět.

Investovat do míru a pomoci Jordánsku je reálný a transformativní způsob, jak podpořit zemi, která byla těžce zkoušena, vždy však ze zkoušek vyšla silnější nejen ku prospěchu sebe samé, ale i přátel a sousedů.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3676

Diskuse

Obsah vydání | 5. 2. 2016