Otevřený dopis poslancům proti likvidaci kampeliček

25. 11. 2014

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva

Poslanecká sněmovna bude v prosinci t. r. projednávat návrh novely zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Tato novela obsahuje velmi problematickou změnu paragrafu č. 3, známou jako 1:10. Podle ní by směly úspory střadatelů činit nanejvýš desetinásobek jejich kapitálového vkladu. Toto ustanovení drasticky omezuje základní a tradiční funkci záložen - spoření, jde zcela proti duchu úvěrního družstevnictví a ve svých důsledcích by znamenalo konec družstevních záložen v ČR. Senát navrhuje odklad použití tohoto pravidla, aby bylo možno prozkoumat jeho ústavnost. Požadujeme tedy přijetí pozměňovacího návrhu vzešlého ze Senátu.

Družstevní záložny a především tzv. kampeličky (pojmenované podle Cyrila Kampelíka) mají v českých zemích hlubokou tradici. Od svého vzniku představovaly demokratický, svépomocný a sociální prvek v ekonomice a společnosti.

Jejich obnova po převratu 1989 se zdařila jen z velmi malé části. Nedostatečná regulace v 90. letech podpořila tunelování a následně krachy těchto finančních ústavů. Nedostatečný dohled nad tímto sektorem byl nucen aktuálně přiznat i guvernér ČNB Miroslav Singer. Selhání ČNB vedlo k silnému čerpání z Fondu pojištění vkladů např. u Metropolitního a spořitelního družstva. Proto vcelku vítáme novelu, kterou připravilo Ministerstvo financí ČR. Domníváme se, že skutečné družstevní záložny nemají svou velikostí konkurovat bankám. Mají mít jen takovou velikost, která umožňuje dostatečnou sociální kontrolu. V terminologii důvodové zprávy je to „posílení zainteresovanosti členů na činnosti družstevní záložny“.

Novela tento záměr naplňuje omezením bilanční sumy na pět miliard Kč. S tímto opatřením tedy souhlasíme. Za stabilizační prvek novely můžeme považovat i zvýšení příspěvků do Fondu pojištění vkladů. Mezi ustanovení, která umožňují návrat tohoto sektoru k původnímu účelu, se ovšem nachází také jedno, se kterým nemůžeme souhlasit.

Je to tzv. ustanovení 1:10: „Souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu.“

Máme za nepochybné, že toto opatření povede k silnému znevýhodnění družstevních záložen. Omezí totiž příliv nových vkladů a učiní tuto formu pro střadatele - ve srovnání s bankami - neatraktivní, neboť 9 % jejich vkladů bude fakticky umrtveno a nepojištěno. Obavy z aplikace tohoto ustanovení vyjádřil také Senát. Paní senátorka Wagnerová se přímo domnívá, že ustanovení 1:10 je protiústavní. Pozměňovací návrh Senátu obsahuje mimo jiné návrh na ještě přísnější omezení bilanční sumy záložen (na 4 mld. Kč). Senátní návrh tedy reflektuje ideu dostatečné kontroly fungování záložny družstevníky.

Senát také navrhuje odložit platnost ustanovení 1:10, aby tato novela mohla být přezkoumána Ústavním soudem. Pokud Sněmovna neschválí pozměňovací návrhy Senátu, bude přímo ohrožena existence družstevních záložen. Tím by se dále prohloubila koncentrace českého bankovního trhu do rukou velkých, zahraničními matkami ovládaných institucí.

Proto Vás žádáme o akceptaci pozměňovacího návrhu Senátu (přijatého jednomyslně), o kterém bude Poslanecká sněmovna rozhodovat v prosinci tohoto roku.


Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. – ekonomka
RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D. – ekologická ekonomka
Táňa Fischerová – herečka
Mgr. Jiří Guth Jarkovský – ekolog

0
Vytisknout
5162

Diskuse

Obsah vydání | 27. 11. 2014