Brexit: Facebook odejde z Británie, pokud konzervativci zruší zákony a předpisy EU

25. 11. 2022

čas čtení 5 minut
Meta žádá britskou vládu o ochranu před Rees-Moggovým rušením zákonů EU

Majitel Facebooku se snaží  od britské vlády získat ujištění, že důležitá směrnice nebude zrušena návrhem zákona bývalého ministra obchodu, tzv. "ministra pro 18. století" Jacoba Res-Mogga. Mogg je ultrakonzervativní katolík se šesti dětmi, o něž se mu starají chůvy, stoupenec extremistického protievropského postoje a milionář-podnikatel, který má prospěch ze zrušení evropské finanční regulace. Chodí zásadně v cylindru:


Nová Sunakova vláda ho však odstranila ze všech vládních funkcí. Je nyní řadovým konzervativním poslancem.
 
Společnosti Facebook a Instagram požádaly britskou vládu o ochranu před Jacobem Rees-Moggem, který chce po Brexitu zrušit až 4 000 zákonů EU.

 
V dopise parlamentnímu výboru, který bude zveřejněn v pátek, mateřská skupina Meta žádá, aby zákony, na nichž jsou založeny firmy působící v oblasti sociálních médií, byly buď "výslovně zachovány jinde", nebo "vyňaty z působnosti" návrhu zákona o zachovaném právu EU (zrušení a reforma).

V opačném případě by skupiny jako Facebook "měly menší šanci působit ve Spojeném království", napsal Richard Earley, manažer pro veřejnou politiku ve Spojeném království ve společnosti Meta.

Labouristická poslankyně Stella Creasyová uvedla, že návrh zákona by mohl společnosti provozující sociální média omylem vyhnat ze Spojeného království.

"Mnozí z nás chtějí, aby se společnosti provozující sociální média zodpovídaly za to, jak jsou jejich platformy využívány. Jejich standardní likvidace není způsob, jak toho dosáhnout, ale Meta sama varuje, že je to možné kvůli vládnímu návrhu zákona o zrušení předpisů a zákonů EU," uvedla na Twitteru.

Zástupci soukromých a veřejných zájmových skupin byli vyzváni, aby se zapojili do konzultace k návrhu zákona, která proběhla začátkem listopadu, přičemž se na něj snesla kritika od různých organizací, od Institutu ředitelů (Institute of Directors) přes odborové svazy včetně Unisonu, TUC až po Chartered Trading Standards Institute (CTSI), organizaci zabývající se ochranou zdraví a bezpečnosti spotřebitelů.

V dopise, který byl rovněž zveřejněn v pátek, CTSI vyzývá vládu, aby návrh zákona odložila, a upozorňuje, že existuje 250 "životně důležitých právních předpisů", které se týkají bezpečnosti potravin a výrobků, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, spravedlivého obchodování, nepoctivého a dravého obchodování a legální metrologie - systému pro prosazování vah a měr, aby spotřebitelé dostali to, za co platí.

CTSI uvádí, že průzkum, který provedla, ukázal, že veřejnost se nejvíce obává, že návrh zákona záporně ovlivní potravinářské normy.

Zjistil také, že řešení právních předpisů EU je na posledním místě na seznamu priorit voličů, kteří se více zajímají o astronomicky rostoucí životní náklady a o stále nefunkčnější britské zdravotnictví. Kontroverzní návrh zákona ozrušení předpisů EU  je dílem bývalého ministra obchodu Rees-Mogga.

Návrh zákona je ve fázi projednávání ve výborech Dolní sněmovny. Navrhuje zrušit až 4 000 zákonů, které se týkají všeho možného od testování kosmetiky na zvířatech až po proplácení dovolené a práva na odškodnění cestujících vlaky a letadly při zpoždění. Právní experti jej široce kritizují jako "bezohledný" a "protidemokratický" kvůli bezprecedentním pravomocem, které dává ministrům.

Kritizována byla i rychlost, s jakou chce vláda prosadit návrh zákona, který Rees-Mogg předložil v září, kdy byl ministrem obchodu.

Podle takzvané doložky o ukončení platnosti budou všechny právní předpisy EU, které nebudou změněny nebo aktualizovány do 31. prosince 2023, automaticky vypnuty.
 
Earley napsal výboru dopis, v němž ho upozornil na soubor zákonů odvozených z nařízení o elektronickém obchodu (směrnice ES) z roku 2002, u nichž hrozí, že budou změněny nebo zrušeny.

Tyto zákony obsahují ustanovení známá jako "odpovědnost zprostředkovatele", která chrání společnosti provozující sociální média před odpovědností za chování a publikované materiály uživatelů.

Zahrnutí směrnice o elektronickém obchodu do oblasti působnosti návrhu zákona "vyvolá vážné obavy", napsal Earley.

Pokud by ochrana provozu sociálních médií nebyla zachována, "konečným důsledkem" by podle něj bylo, že platformy a webové stránky by "s menší pravděpodobností chtěly působit ve Spojeném království a mohly by ustoupit od toho, aby se Spojené království stalo centrem pro nové inovativní produkty a služby tak, jak si to představuje vláda".

Zdroj v angličtině ZDE

1
Vytisknout
3210

Diskuse

Obsah vydání | 29. 11. 2022