Podlost pana Křečka vyplývá z jediné skutečnosti: po dobu mandátu je neodvolatelný

Zlomyslný ombudsman se mstí člověku, který zastává postoje slučitelné s veřejnou ochranou práv

30. 6. 2022 / Bohumil Kartous

čas čtení 14 minut
Kompilujeme tři texty ze serveru Romea.cz. Upozorňují na akt mocenské zvůle ze strany pana Křečka, který si zprivatizoval roli ombudsmana pro své populistické postoje, s nimiž "neharmonizují" postoje jeho zástupkyně Moniky Šimůnkové (na rozdíl od pana Křečka jde o postoje respektující lidská práva v jejich podstatě a úplnosti) a nepochopení ombudsmanovy dětinské obsese ze strany premiéra Petra Fialy. Dále navazuje vyjádření předchozí veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové, jež se domnívá, že jde ze strany pana Křečka o pomstu. Za sebe dodávám, že jde nejen o pomstu, ale o podlost, která je lidem s charakterovými vlastnostmi pana Křečka vlastní. Tato figura symbolizuje pohled předešlé vlády (vládní garnitury) na to, jakým způsobem nakládat demokratickými institucemi. Připomeňme totiž, že pan Křeček je dlouholetý chráněnec a podporovatel Miloše Zemana. Z potřeby bývalého premiéra Babiše hledat jakékoliv "levné" možnosti uspokojení prezidentových přání vyplývá i tato volba naplňující přísloví o kozlu zahradníkem. 

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček odebral své zástupkyni Monice Šimůnkové všechny agendy, a to s účinností od 1. července. Uvedl, že její práci provází lidské i manažerské komplikace. Křečkovo vyjádření ČTK zaslala mluvčí kanceláře Markéta Bočková. Monika Šimůnková se proti výrokům Křečka pro zpravodajský server Romea.cz ohradila a označila je jako lživá. Zvažuje podání žaloby na ochranu osobnosti.


Ombudsman uvedl, že se rozhodl provést změnu v organizaci rozdělení agend veřejného ochránce práv, kdy s platností od 1. července přejdou agendy, které v minulosti svěřil své zástupkyni, opět pod jeho podpisové právo.

Podle Moniky Šimůnkové jí odebrání agendy oznámil dnes ráno. "Dnes ráno mi oznámil odebrání veškeré mé agendy, což považuju za bezprecedentní krok, který se vůbec, kdy stal v historii ombudsmanství," uvedla pro zpravodajský server Romea.cz Monika Šimůnková, která v jednání Stanislava Křečka vidí jasnou souvislost s pátečním usnesením Senátu.

"Podle mého názoru není náhodou, že se tak stalo 2 dny poté, co senát přijal usnesení, kterým ombudsmana nabádá k tomu, aby se vyvaroval xenofobních a rasistických výrok a aby se mimo jiné choval s respektem ke své zástupkyni, to není náhodou," uvedla Šimůnková.

"Základním předpokladem úspěšné spolupráce je vůle a snaha všech zúčastněných se domluvit. A tuto vůli jsem bohužel ze strany paní zástupkyně necítil a necítím. Věcné diskuse nejen se mnou ale i v širším kolektivu právníků Kanceláře doprovází na její straně ostražitost a nedůvěra. V takové atmosféře pak spolupráce logicky stojí všechny zúčastněné značné úsilí," uvedl jako důvody pro odebrání agendy podle ČTK Stanislav Křeček.

"Podle zkušeností mých kolegů i mých osobních provází práci paní zástupkyně v Kanceláři veřejného ochránce práv zřejmě podobné lidské i manažerské komplikace, o jakých se v minulosti mluvilo už v souvislosti s jejím předchozím působením na Úřadě vlády," uvedl ombudsman bez podrobností.

Šimůnková však uvádí, že na přímou otázku dnes ráno ombudsman Křeček řekl, že Šimůnková dělá svou práci dobře.

"Jako důvod uvedl, že máme jiné názory, ale že svou práci dělám dobře," řekla pro zpravodajský server Romea.cz Monika Šimůnková a v této souvislosti dodala: "Důrazně se ohrazuji proti vyjádřením ombudsmana Křečka, které udal jako důvod odebrání agendy a zvažuji žalobu na ochranu osobnosti, protože ty vyjádření jsou nepravdivá a lživá."

Šimůnková: Křeček manažersky i lidsky naprosto selhává

"Křečka považuji za člověka, který naprosto lidsky, odborně i manažersky selhává. Jeho jednání po dobu dvou a půl let k mé osobě bylo na hraně šikanózního jednání a jsem schopna doložit veškeré skutečnosti, které by to případně dokladovaly, ať už to byla dehonestace mé osoby na interních poradách, dehonestace mé osoby na jeho Facebooku, anebo odvolávání z různých poradních orgánů vlády jenom za to, že jsem vyjádřila interně svůj názor na určité věci," doplnila pro Romea.cz Monika Šimůnková.

Zákon o veřejném ochránci práv stanoví, že ochránce může svého zástupce pověřit výkonem části své působnosti. Křeček uvedl, že ve snaze ustálit fungování instituce tuto možnost svěřit část agend zástupkyni nadále nevyužije.

"Stále samozřejmě zůstane mou zástupkyní ve smyslu zákona a bude mne zastupovat v době mé nepřítomnosti. Případně ji mohu pověřit řešením jednotlivých úkolů. Naše stěžovatele bych rád ujistil, že tato organizační změna se nijak nedotkne vyřizování jejich podnětů. Stejně tak budeme s kolegy na úrovni úřadů, ministerstev i vlády pokračovat v diskuzích o řešení systémových problémů nebo připomínkovat legislativní materiály," uvedl ombudsman.

Šimůnková se věnovala například lidsko-právní agendě, tedy třeba monitoringu úmluvy o právech zdravotně postižených lidí, či agendě lidí omezených na svobodě.

Do funkce zástupkyně veřejného ochránce práv ji zvolila Sněmovna v listopadu 2019, tehdy byla veřejným ochráncem práv Anna Šabatová. Na postu Šimůnková nahradila Křečka. Křeček převzal úřad ombudsmana v únoru 2020. Veřejný ochránce práv a jeho zástupkyně měli už dřív neshody. Týkaly se třeba přítomnosti otců u porodu či pobytu rodičů s dětmi v nemocnicích. Šimůnková také loni v lednu uvedla, že Křeček jí odvolal ze tří vládních rad, a to z rady pro lidská práva, pro záležitosti romské menšiny a pro rovnost žen a mužů, kvůli tomu, že kritizovala jeho připomínky k chystané vládní strategii romské integrace do roku 2030. Křeček tehdy uvedl, že svoji zástupkyni neodvolal, protože on je členem těchto rad ze zákona.

-------------------

Představitelé vládní koalice kritizují rozhodnutí Křečka odebrat Šimůnkové od 1. července všechny agendy. Premiér Petr Fiala (ODS) ČTK sdělil, že kroku nerozumí a po svém návratu ze summitu NATO v Madridu bude žádat vysvětlení. Žádat ho bude i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Na twitteru uvedla, že se jí zatím krok jeví jako msta vůči Šimůnkové za její jiné názory.

Fiala ČTK napsal, že kroku nerozumí. "Po svém návratu ze zahraničí budu požadovat vysvětlení. Paní Šimůnková je pro svou práci oceňována jak odborníky, tak občany. O to více je pro mě krok pana ombudsmana překvapivý," uvedl.

Adamová připomněla, že podle zákona odpovídá ombudsman za výkon své funkce Sněmovně. "Budu proto požadovat zdůvodnění tohoto kroku. Zatím se to jeví jen jako msta za to, že má Monika Šimůnková jiné názory. To považuji v demokratické společnosti za nepřípustné," uvedla. Šimůnkovou považuje za vynikající právničku. "Nikdy jsem se netajila tím, že mi je na rozdíl od pana Křečka její pojetí ochrany práv blízké," doplnila.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) ČTK napsal, že měl lidsky i manažersky z jednání se Šimůnkovou jen nejlepší pocit.

"V době ukrajinské krize vystupovala nanejvýš kompetentně a dostála nejlepší motejlovské tradici daného úřadu," připomněl prvního českého ombudsmana Otakara Motejla. "Rozhodnutí ombudsmana nerozumím a považuju ho v době řešení zásadních lidskoprávních otázek v naší společnosti za neuvážlivé," dodal Rakušan.

Ministr práce a předseda lidovců Marian Jurečka označil Šimůnkovou za kompetentní a pracovitou. "Nechápu tento postup a rozhodně budeme chtít od veřejného ochránce změnu tohoto přístupu a zdůvodnění tohoto bezprecedentního kroku, pro který není myslím žádný racionální důvod," napsal.

Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) s krokem veřejného ochránce práv nesouhlasí a odsuzuje ho. "Paní Šimůnková byla nezávisle zvolena Sněmovnou. Pan Křeček tímto krokem její volbou pohrdá," uvedla na twitteru.

Předseda Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš s Křečkovým jednáním zásadně nesouhlasí. "Byl bych rád, aby se hlavně konečně řádně věnoval naplňování svého mandátu, jak se zavázal. Minulý týden ho vyzval i Senát, aby respektoval pozici své zástupkyně, která byla nezávisle zvolena Sněmovnou - tedy zástupci občanů," napsal Bartoš ČTK.

S postupem ombudsmana nesouhlasí ani vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková – Laurenčíková. Podle ní by měla zasáhnout vláda a rozhodnutí zvrátit. „Paní Šimůnková byla do pozice jmenována transparentním procesem, má odbornou erudici pro to, aby v této roli mohla své závazky řádně vykonávat. Velmi dobře se mi s ní na řadě agend spolupracuje,“ řekla pro HN zmocněnkyně.

------------------

Odebrání agendy zástupkyni veřejného ochránce práv Monice Šimůnkové může být ze strany ombudsmana aktem pomsty za to, že jej kritizoval Senát, řekla ČTK bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Jde o porušení dvaadvacetileté tradice, dodala.

Ombudsman Stanislav Křeček Šimůnkové odňal podpisová práva, podle něj její práci provázejí lidské i manažerské komplikace. Šimůnková uvádí, že je to lež a chce se kvůli tomu obrátit na Poslaneckou sněmovní. Zváží také, zda na Křečka nepodá žalobu za výroky, které podle ní poškozují její osobu, a za jeho údajně šikanózní jednání vůči ní.

Šabatová řekla, že veřejný ochránce práv formálně a právně odebrat podpisová práva svému zástupci může. "Ale je to proti smyslu toho zákona, který dává dvě osoby do čela úřadu, které jsou zvoleny stejným způsobem a ve stejně náročné volbě. Jde o porušení dvaadvacetileté tradice rozdělení kompetencí mezi ombudsmanem a jeho zástupcem. Dává to logiku, aby tam jeden neseděl a netloukl špačky a druhý neměl na práci úplně všechno," uvedla Šabatová.

Podle ní může jít ze strany Křečka o akt pomsty za to, že jej kritizoval Senát. Senát minulý pátek zkritizoval ombudsmana za jeho výroky vůči menšinám a uprchlíkům. Senátoři ho také vyzvali, aby v souladu se svým slibem důsledněji vykonával úřad ombudsmana. Podle Šabatové je problém i v tom, co Křeček dělá nad rámec výkonu funkce, tedy svými příspěvky na sociální síti či psaním článků. "Lidé, kteří jsou v čele obdobných institucí, by měli zachovávat určitou zdrženlivost. Měli by si uvědomit, že co říkají, může být bráno jako názor té instituce," uvedla Šabatová.

Podle ní by se Šimůnková určitě měla obrátit na Sněmovnu. Ombudsman podle Šabatové skládá účty formou čtvrtletních a výročních práv právě Sněmovně. "A ta by se minimálně v nějaké morální rovině do toho měla vložit," uvedla Šabatová.

Odvolat veřejného ochránce práv může poslanecké sněmovna ve velmi málo případech, jde především o objektivní důvody. Ombudsman například nemůže být členem politické strany nebo politického hnutí.

Podle zákona o veřejném ochránci práv je výkon funkce ochránce neslučitelný s jinou výdělečnou činností, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké, není-li taková činnost na újmu výkonu funkce a její důstojnosti a neohrožuje-li důvěru v nezávislost a nestrannost výkonu funkce.

"To je jediné, co umožňuje ukončit předčasně jeho funkcí. Musí to nabýt určité velmi závažné intenzity, kdy dlouhodobě snižuje vážnost a respekt k tomu úřadu například publicistickou činností nebo publikační činnosti. Pak by Poslanecká sněmovna mohla nějakým způsobem reagovat, ale to by opravdu se muselo prokázat a zřejmě by to skončilo u soudu," uvedla k možnosti odvolání veřejného ochránce práv poslankyně za hnutí ANO a bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková v pořadu České televize 90´.

Právě i tuto možnost zmiňuje ve svém prohlášení a výzvě k odvolání Stanislava Křečka z funkcezastřešující organizace romských a proromských organizací RomanoNet.

Zákon o veřejném ochránci práv stanoví, že ochránce může svého zástupce pověřit výkonem části své působnosti. Křeček uvedl, že ve snaze ustálit fungování instituce tuto možnost svěřit část agend zástupkyni nadále nevyužije. Šimůnkové odebral všechny agendy s účinností od 1. července. Uvedl, že její práci provázejí lidské i manažerské komplikace. Šimůnková řekla, že odebrání agendy považuje za naprosto bezprecedentní zásah do pozice zástupkyně veřejného ochránce práv, kterým vyvrcholily dlouhodobé problémy mezi ní a ombudsmanem.

Šimůnková do funkce zástupkyně veřejného ochránce práv zvolila Sněmovna v listopadu 2019, tehdy byla ombudsmankou Šabatová. Ve funkci Šimůnková nahradila Křečka. Křeček převzal úřad ombudsmana v únoru 2020. Veřejný ochránce práv a jeho zástupkyně měli už dřív neshody. Týkaly se třeba přítomnosti otců u porodu či pobytu rodičů s dětmi v nemocnicích.

0
Vytisknout
5314

Diskuse

Obsah vydání | 1. 7. 2022