Koronavirus: Vede cesta k lepší imunitě přes kombinování vakcín?

11. 6. 2021

čas čtení 3 minuty
Nová německá studie tvrdí, že kombinace vakcín AstraZeneca a BioNTech/Pfizer vyvolává významně silnější imunitní reakci než dvě dávky jediné vakcíny, informuje Carla Bleikerová.

Po schválení agenturou EMA v lednu byla vakcína firmy AstraZeneca proti COVIDu podávána všem dospělým v Německu. Po zjištění, že zejména mladší ženy mohou čelit po očkování zvýšenému riziku krevních sraženin v mozku, německá Stálá komise pro očkování (Stiko) v dubnu doporučila omezit použití této vakcíny na lidi nad 60 let.

To znamenalo, že dost lidí, kteří dostali první dávku vakcíny AstraZeneca, muselo přejít na druhou dávku vakcíny od BioNTechu/Pfizeru nebo Moderny. Dnes už opět mohou být všichni dospělí v Německu očkováni AstrouZenecou, pokud lékař s pacientem před očkováním probere možná rizika.

Avšak nová studie ukazuje, že kombinace dvou různých vakcín může být hodnotnější než pouhé nouzové řešení. Výzkumníci ze Sárské univerzity zjistili, že lidé, kteří obdrželi první dávku AstryZenecy a druhou od Pfizeru vykazují silnější imunitní reakci než pacienti, kteří dostali dvě stejné dávky vakcíny.

Tyto výsledky jsou zatím předběžné a nebyly ještě plně vědecky vyhodnoceny. Než dojde k oficiální publikaci, bude třeba kontrolovat např. vliv věku a pohlaví pacienta a také se hlouběji zabývat otázkou, jaké kombinace potenciálně mohou vyvolat silnější vedlejší účinky.

Výzkumu se zúčastnilo 250 očkovaných. Někteří dostali dvě dávky AstryZenecy, jiní dvě dávky Pfizeru a třetí skupina první dávku AstryZenecy a druhou Pfizeru.

Dva týdny po druhém očkování vědci porovnávali imunitní reakce. Pokud jde o vývoj protilátek specificky proti koronaviru, dvě dávky Pfizeru nebo kombinace obou vakcín byly výrazně účinnější než samotná AstraZeneca - a to až desetinásobně. A co se týče neutralizujících protilátek, které zabraňují samotnému proniknutí viru do těla, kombinace vakcín byla "ještě o něco lepší" než Pfizer.

Španělský výzkum CombivacS provedený na 663 pacientech v Madridu dospěl k podobným závěrům. Předběžné výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v časopise Nature. Podobně jako u výzkumu ze Sárska, ani tento ještě nemá konečné výsledky.

Pokud se předběžné výsledky obou výzkumů potvrdí, kombinace vakcín AstraZeneca a Pfizer by vypadala slibně. Nejde však o to, že by si obě vykcíny byly nějak podobné. Naopak, reprezentují dva různé typy vakcín, které jsou nyní na trhu.

AstraZeneca je tradiční vektorová vakcína. Používá neškodnou verzi jiného viru k předání instrukcí lidským buňkám, které se naučí vytvářet protilátky vůči koronaviru.

Pfizer představuje vakcínu založenou na mechanismu mRNA, což je nová imunizační metoda. Tento typ vakcín učí lidské buňky, jak vyrábět protein, který pak vyvolá imunitní reakci a produkci protilátek.

Zatím se přesně neví, proč kombinace vakcín vytváří vyšší imunitu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
6112

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2021