Obyvatelé Amazonie "žili udržitelným způsobem po 5 000 let"

9. 6. 2021

čas čtení 1 minuta
Domorodí obyvatelé Amazonie žili po tisíce let, aniž by způsobovali měřitelné úbytky počtu živočišných druhů nebo narušení ekosystému, zjistila studie publikovaná v časopise PNAS.

Výzkumníci v Peru zkoumali vrstvy zeminy a hledali mikroskopické fosilní důkazy lidského vlivu.

Zjistili ale, že lesy nebyly klučeny, měněny na zemědělskou půdu, ani jinak podstatně změněny.

Některé minulé výzkumy naznačovaly, že krajina v Amezonii byla aktivně a intenzívně měněna, ještě než do Ameriky dorazili Evropané. Nedávné studie dokonce ukazují, že tři druhy, které nyní v pralese dominují, byly sázeny lidmi. (Další prokazatelný lidský vliv reprezentuje tvorba úrodných půd v pralese, zejména tzv. terra preta - pozn. KD.)

Nové důkazy ukazují, že domorodci využívali prales udržitelným způsobem, po celá tisíciletí nezpůsobili měřitelnou ztrátu druhové rozmanitosti nebo narušení ekosystému.

Zjištění byla získána metodou botanické archeologie na třech různých lokalitách v severovýchodním Peru.

Všechny lokality byly nejméně kilometr vzdáleny od řek a záplavových oblastí. Půdní sedimenty zde byly zkoumány z hlediska výskytu mikroskopických rostlinných fosílií zvaných fytolity.

Poznatky původních obyvatel Amazonie mohou mít velkou hodnotu pro záchranu Amazonie, například tím, že pomohou vybrat nejvhodnější druhy pro obnovu pralesa.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
5433

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2021