Církevní restituce v ČR

Které nepravosti nevidí Bůh ani Vatikán ?

20. 12. 2011 / Pavel Urban

Podle Jiřího Bati chce neuvěřitelně nemorální církev vrátit majetky a statky, které získala "mnohdy násilnou cestou zbrocenou krví a životy věřících, potažmo nevěřících." Asi by to chtělo uvést...

Církve a sčítání lidu

17. 12. 2011 / Boris Cvek

Chtěl bych se krátce vyjádřit k článku pana Uhlíře "Propad římskokatolické církve". Podle výsledků letošního sčítání obyvatel nepropadla jenom římskokatolická církev, ale i husité a českobratrská c...