Hana Mudrová

Narozena 1959, vystudovala střední zdravotnickou školu, tři semestry pedagog.minima na VŠ pedagogické, v současnosti studentka VOŠ sociálně-právní. Pracovala jako zdravotní sestra (mimo jiné na psychiatrii a dětském oddělení s dorostenci), jako vychovatelka na domově mládeže, podnikatelka, redaktorka místního tisku, sociální pracovnice. Tou je doposud. Od roku 1984 se začala zabývat osvětovou činností v oblasti výchovy k partnerství a rodičovství v rámci mimoškolní výchovy, několik ročníků přednášela tématický blok také na ZŠ. Vdaná, matka dospělých synů.