4472

Jan Pömerl

PhDr. Jan Pömerl, Csc.

absolvent filozofické fakulty UK Praha. Narozen 21. 10. 1946 v Letohradu u Ústí nad Orlicí

Po absolvování gymnázia nemohl na vysokou školu, a tak absolvoval střední průmyslovou školu textilní (obor divadelní kostýmnictví, 1966). Pracoval jako aranžér a po vojenské službě nastoupil na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor divadelní věda-historie), kterou absolvoval roku 1974. Pracoval v redakci divadelních textů DILIE a v roce 1977 nastoupil v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV aspiranturu v Kabinetu pro studium českého divadla. Kandidátskou práci směl však obhájit až v roce 1986. V letech 1990-91 byl vedoucím Kabinetu. Po dlouhodobém onemocnění pracoval v letech 1993-97 v Divadelním ústavu v Praze. Vedle odborných studií a článků je autorem, respektive spoluautorem studie Divadlo nové doby 1945-48 (1989) a napsal řadu hesel pro Slovník umělců Národního divadla (1989). Svou specializaci na barokní zámeckou kulturu uplatnil ve sborníku, který též redigoval: Zámecká divadla v Čechách a na Moravě. Spolupracuje na grantu České AV České divadlo v době totality 1945-48. V současné době vede galerii a čajovnu ve Velvarech a vyučuje dějepis na Střední odborné škole s.r.o. Velvary.