Jak porazit hybridní válku, ještě než začne

23. 1. 2019

čas čtení 2 minuty
Od té doby, co Rusko v roce 2014 ilegálně obsadilo Krym, v západních politických kruzích proběhla řada diskusí o tom, jak se vypořádat s taktikou hybridního válčení, píše Luke Coffey. Existuje také debata, jak definovat hybridní válku.


Nejspíše nejlepší definici nabídlo Evropské centrum excellence pro čelení hybridním hrozbám v Helsinkách: "koordinovaná a synchronizovaná akce, která záměrně cílí na systemické slabiny demokratických států a institucí, prostřednictvím široké škály nástrojů (politických, ekonomických, vojenských, civilních a informačních)," přičemž "aktivity využívají hranic detekce a připsání útoku, jakož i hranice mezi válkou a mírem".

Cílem, pokračuje centrum, je "ovlivnit různé formy rozhodování na lokální (regionální), státní nebo institucionální rovině ve prospěch a/nebo pro zisk strategických cílů jednajícího při podkopávání a/nebo poškození cíle."

Hybridní válce by mělo být předcházeno a měla by být předmětem odstrašování. Nelze ji snadno porazit. Jakmile již existují sociální, politické a ekonomické podmínky umožňující hybridní taktiku, je zřejmě příliš pozdě na její zastavení.

Takže hybridní války je třeba vyhrát ještě dříve, než jsou vůbec vybojovány. K tomu je třeba, aby země s ruskými menšinami (nebo jakoukoliv menšinou, která je ohrožena marginalizací) ve Střední a Východní Evropě vytvořily podmínky, jež Rusku upřou možnost účinného využití hybridní taktiky.

Existují tři hlavní způsoby, jak toho dosáhnout.

Za prvé, na místní a národní úrovni zajistit dobré vládnutí. Pokud lidé mají pocit, že se jim vládne spravedlivě a dobře, pak jsou méně nakloněni ruským dezinformacím a propagandě. Kde existuje endemická korupce, nedostatek silné místní vlády a propast mezi centrální vládou a legitimními politickými spory na místní úrovni, scéna je připravena pro ruské vměšování.

Za druhé musí existovat ekonomická svoboda. Lidé musejí mít pocit ekonomické stability a že jejich děti mají ekonomickou budoucnost. Lidé s pocitem, že mají ekonomické příležitosti, jsou méně nakloněni ruskému vměšování.

A konečně, musí existovat pouto důvěry a respektu mezi průměrným člověkem a bezpečnostními a zpravodajskými agenturami. Pokud se lidé domnívají, že policie jedná spravedlivě a že zpravodajské služby nepřekračují své kompetence, společnost se stává vůči ruské hybridní hrozbě odolnější.

Navíc velmi schopné a profesionální bezpečnostní a zpravodajské agentury mohou snížit účinnost agentů provokatérů jednajících v zájmu Moskvy.

Je čas jednat, než bude příliš pozdě.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
6783

Diskuse

Obsah vydání | 25. 1. 2019