Postpravdivá éra: Když společnost "konečně" doopravdy neexistuje

31. 10. 2018 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty
Francouzský filozof vědy Bruno Latour upozorňuje na nefunkčnost představy, že by "čistá vědecká fakta" mohla někoho ve veřejné debatě o něčem přesvědčit ZDE. Podle Latoura fakta v debatě fungují jedině tehdy, jsou-li podporována společnou kulturou, důvěryhodnými institucemi, víceméně slušným veřejným životem, víceméně spolehlivými médii. Jinak se společnost rozdělená na "kmeny" s vlastními, navzájem znepřátelenými narativy a ideologiemi nedobere v debatě ničeho.


Bruno Latour samozřejmě naráží na skutečnost, že pokud chybějí kulturní a institucionální předpoklady, "velká" moderní společnost - útvar mnohem větší, než bývaly řekněme středověké komuny - jednoduše nefunguje. Nedrží ji totiž pohromadě nic víc, než "tržní vztahy" - a od doby, kdy počínající "prostá zbožní výroba" dokázala k sobě vytvořit i odpovídající společenské uspořádání, již uplynulo nějakých 700 let.

Bez ohledu na ideologii libertariánů prostě není pravda, že by současný globalizovaný, do značné míry oligopolizovaný až monopolizovaný trh dokázal vytvořit také nějaké "tržní" společenské struktury založené na atomizovaných jednotlivcích. Ty struktury, o něž se dosud trh nereflektovaně opíral, však pocházejí ještě z nacionalistické epochy, jež vynaložila ohromné úsilí na budování národních států. Jakmile se staré státní externality rozpouštějí a na jejich místo přicházejí všelijaké "alternativní" náhražky, vzniká problém: Lidé, co vědí o vědeckém poznání figu borovú, se ani dost málo nestarají o fakta - zajímá je pouze a jedině, kdo hovoří. Když považují mluvčího za důvěryhodného, spolknou mu zpravidla téměř cokoliv, poněvadž schopnost kritického myšlení je jim cizí. Pokud ale hovoří osoba, jíž se nevěří, může mít stokrát pravdu na své straně, nepřesvědčí nikoho.

Fungující společnost schopná racionální veřejné debaty se nedokáže obejít bez kvalitního vzdělání zabezpečeného přinejmenším většině populace, bez nikdy nekončícího boje s korupcí a nepotismem v institucích a bez kvalitních celostátních médií.

Tam kde probíhá urychlená demontáž zmíněného - špičkoví politici prosazují omezení rychle kvalitu ztrácejícího vzdělání, až po zrušení povinných maturit; korupce se institucionalizuje v nejvyšších patrech ekonomiky i politiky; média se stala terčem systematického honu na čarodějnice, na němž v konečném důsledku vydělávají hlasatelé konspiračních teorií a dalších "alternativních pravd" - nemůžeme čekat nic jiného, než že jednotlivé kmeny někdejšího širšího konstruktu národa nakonec vůbec ne symbolicky vykopají válečnou sekeru a začnou se s ní navzájem rubat po hlavách.

A první obětí počínajícího konfliktu se jako obvykle stává pravda.

0
Vytisknout
7564

Diskuse

Obsah vydání | 1. 11. 2018