EU plánuje omezit financování pro vlády zneužívající moc

4. 5. 2018

čas čtení 2 minuty
Ne každý den navrhuje Evropská komise něco opravdu zlomového, píše Benjamin Ward. Aktuální plán by spojil financování ze strany EU s vládou práva a funkční justicí.


  Plán vyzývá státy získávající fondy, aby udržovaly nezávislost justice, funkční soudy a vládu práva.

Historicky vzato, bohatší země EU převáděly peníze chudším prostřednictvím kohezních fondů. Maďarsko patří k největším příjemcům financování EU na hlavu a Polsko je vůbec největším celkovým příjemcem. Avšak vlády těchto zemí nedávno oslabily systém demokratických brzd a rovnováh, podkopaly nezávislost justice a usilují o omezení občanských sdružení a nezávislých médií. Všechny tyto kroky jsou nepřátelské k hodnotám Evropské unie.

Pokud bude návrh schválen, vznikl by nový nástroj, jak volat vlády jako ty, které právě vládnou v Maďarsku a Polsku, k odpovědnosti.

Umožnil by EU "pozastavit, snížit nebo omezit přístup k financování EU" pro členský stát, kde selhává vláda práva. Logika je taková, že nezávislá justice chrání vládu práva a je nezbytnou podmínkou pro zodpovědné využití prostředků evropských daňových poplatníků.

Opatření by nabylo účinnosti v rozpočtovém cyklu 2021 - 2027. Rozhodnutí pozastavit nebo odebrat fondy by navrhovala Evropská komise a bylo by možné je zablokovat jedině se souhlasem většiny členských států.

Pravidlo vztahující se na všechny členské státy by nemělo být spojeno jen s fungujícími soudy, ale také s demokratickým systémem brzd a rovnováh, svobodnými médii a občanskou společností, které mohou kontrolovat politiku a veřejné výdaje. EU by také měla zajistit, že zadržení fondů nepoškodí ekonomická a sociální práva lidí žijících v daných zemích.

 

Celý text v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
6359

Diskuse

Obsah vydání | 7. 5. 2018