7588

Pavel Macháček

PhDr. Pavel Macháček
se narodil v učitelské rodině v Praze 15. 8. 1921.

Maturoval na začátku války na Amerlingově čs. státním mužském učitelském ústavu v Praze. Za války prošel několika zaměstnámími.

V roce 1943 jej zatklo gestapo a poslalo jej do koncentračního tábora ve Flossenbürgu. Po válce se stal tajemníkem redakce Mladé Fronty, pracoval i v Čs. rozhlase a v roce 1950 vstoupil do armády. Tam většinou učil - až do r. 1970, kdy musel z politických důvodů odejít. Vystřídal řadu zaměstnání - od řidiče ještěrky, bezpečnostního a požárního technika až po vyučování dospělých. Po listopadu 1989 založil firmu DIDAKTA.

V roce 1993 inicioval založení Kruhu občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí. Posláním této organizace je hájit "českou věc" v česko-německých vztazích s cílem dosáhnout oboustranně dobré sousedské vztahy mezi oběma národy a státy.

CESTA ČECHŮ A NĚMCŮ KE DNEŠKU

www podoba knihy ve formátu HTML
PDF podoba knihy s možností vytištění (11MB)
AUDIOZÁZNAM úvodního vystoupení profesora Jaroslava Valenty z Historického ústavu AV ČR a následného úvodního slova autora při křestu knihy 5.6. 2002 v kině Blaník