3540

Václav Houfek

Václav Houfek (nar.1963), ženatý (1987), dcera Julie (1990). Absolvoval studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako historik v Muzeu města Ústí nad Labem (od 1986), externě přednáší na Ústavu humanitních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (od 1995). Jako historik se věnuje sociálním a kulturním dějinám českých zemí v 19. a ve 20.století, dějinám Němců v českých zemích a muzeologii. Mimo jiné je členem Sdružení historiků ČR, členem Společnosti pro dějiny Němců v Čechách a Ústecké muzejní a vlastivědné společnosti. Od roku 1990 je členem ČSSD.

www.muzeumusti.cz

www.collegiumbohemicum.cz