4258

Fráňa Šrámek

* 19.1.1877, Sobotka + 1.7.1952, Praha

český básník, spisovatel a dramatik. Antimilitarista, člen skupiny Nový kult, v níž byl vůdčí osobností S. K. Neumann. Za 2. světové války na protest proti fašismu nevycházel z domu. Nikde to neohlásil a o jeho protestu vědělo velmi málo lidí. V roce 1946 se stal národním umělcem.

Jeho otec byl berní úředník. Dětství prožil v rodišti, kam se později vracel osobně i svým dílem. S rodiči se několikrát stěhoval: 1882 do Zbiroha, 1885 do Písku, kde prožil gymnaziální léta. Maturoval 1896 v Roudnici. Jeho tvorba byla ovlivněna impresionismem, antimilitaristickými až pacifistickými postoji. F. Šrámek se angažoval v anarchistickém hnutí a stal se významným představitelem tzv. generace anarchistických buřičů. Některé jeho básně se staly revolučními písněmi proletářů.

V roce 1899 nastoupil jako jednoroční dobrovolník vojenskou službu, která mu byla pro anarchistické postoje o rok prodloužena. Nedokončil studia práv a věnoval se publicistice a literatuře. Od roku 1903 žil v Praze, stal se příslušníkem skupiny kolem S.K.Neumanna a aktivně působil v anarchistickém hnutí: redigoval časopis Práce (1905-6), přispíval do Nového kultu, Rudých květů, Ženského obzoru aj. 1905 byl krátce vězněn za účast na studentských protimonarchistických akcích; během vojenského cvičení se ocitl pro antimilitaristická vystoupení (prohlášení v Práci, báseň Píšou mi psaní) ve vězení. Za 1.světové války bojoval na ruské frontě, v Itálii a Rumunsku (Listy z fronty,1956). Po krátké spolupráci s Neumannovým Červnem se sblížil s okruhem kolem K.Čapka. Tvořil mimo literární hnutí, od poloviny 30. let se prakticky odmlčel.

Básnické sbírky

 • Modrý a rudý (1906)
 • Splav -- milostná a přírodní lyrika s protiválečným podtextem, žena a příroda splývají do jednoho
 • Ještě zní
 • Života bído, přec tě mám rád (1905) -- vyjádření odporu k militarismu a Rakousku-Uhersku
 • Nové básně
 • Rány, růže (1945)

Romány

 • Stříbrný vítr (1910, 2. přepracované vydání doplněné autorovým doslovem 1921) -- vyjádření citů mladé generace (zfilmován Václavem Krškou 1954), tento román je velmi ovlivněn impresionismem.
 • Tělo
 • Past
 • Křižovatky

Povídkové knihy

 • Sláva života
 • Žasnoucí voják
 • Osika
 • Klavír a housle

Divadelní hry

 • Červen (1905) -- impresionistické drama
 • Luna
 • Zvony
 • Léto (1915) -- impresionistické drama zachycující citové zmatky mládí. Příběh hry se odehrává na venkově, kam přijíždějí na prázdniny letní hosté z Prahy. Mladá žena začne přitahovat studenta, na jehož city se Šrámek soustředí.
 • Měsíc nad řekou (1922) -- projev českého impresionismu , zfilmováno Václavem Krškou, 1953
 • Plačící satyr
 • Ostrov velké lásky
 • Hagenbek -- satira na konec Rakouska-Uherska