Lucie Česálková

Autorka studuje bohemistiku a filmovou vědu na brněnské univerzitě. Na podzim roku 2004 pobývala v rámci studijní výměny programu EU Socrates na univerzitě v Glasgow.