Česko, země úspěšných

10. 1. 2014

čas čtení 3 minuty

Česko je země, kde úspěšní nemají zájem řešit problémy neúspěšných a už vůbec ne zájem se s nimi o úspěch dělit. Naopak požadují, aby neúspěšní mohli být ještě více vytěžení ve prospěch úspěšných. Velkým problémem však je, že valná většina úspěšných se za úspěšné považuje jen proto, že se porovnávají s neúspěšnými a měně úspěšnými, protože porovnání s těmi opravdu úspěšnými by jim přivodilo nervový šok a neklidný spánek, píše Julián Salomon.

To je důvodem, proč je za úspěšného považován už ten, kdo žije v relativním dostatku i za cenu poměrně silného uskrovnění. Vznikají tak groteskně tristní situace nahrávající presující propagandě, využívající vhodných statistik, jako například "máte úspory, pak jste úspěšní a jste na tom dobře", přičemž je zcela úmyslně vynechána oblast podmínek vytvoření takových úspor i podmínek jejich držení. Úspěšným se tak stává téměř každý, kdo alespoň trochu hospodaří, ať již z rozumu, nebo ze strachu.

Člověk ve stáří, který nemá úspory, je prakticky čekatel na bezdomovectví, kam ho může přivést téměř jakákoliv nenadálá finanční událost. Člověk ve stáří, který má úspory, na jejich určitou část, která může být i jejich celou částí, nemůže vůbec sáhnout za účelem zvýšení životní úrovně nebo zlepšení života, protože tato část slouží jen jako rezerva na krytí rizika pro případ nenadálé finanční události. A nenadálou finanční událostí nemusí být jenom teoreticky pojistitelná rizika typu nemoc, úraz a škoda na majetku, ale bohužel i inflace nebo intriky úspěšných. Musí tedy šetřit. Musí odkládat peníze, aniž by je kdy adekvátně užil, protože nemá zajištěné téměř žádné životní jistoty a jeho schopnost analýzy a obrany před mnohdy bezohlednými triky úspěšných s přibývajícím věkem silně klesá.

Tvrzení "lidé se mají dobře, protože mají úspory" tak je pro určitou a zřejmě poměrně velkou skupinu lidí na hraně s etikou a slušností a slouží tak spíše k rozeštvávání, než k uklidnění národa. Zvláště pak, uvážíme-li, že je zde probírán jen problém těch, co něco mají, protože v naší zemi je i mnoho těch, kterých se tento článek netýká už proto, že opravdu nic nemají a jsou plně odkázáni na pomoc jiných.

Vážený čtenář by mohl namítnout, že když je problém takto předložen, tak nemá žádného řešení. Ale tak tomu není. Řešení je jako vždy ukryto v samotném problému a pokud vám není jasné, začněte číst článek znovu od začátku.

0
Vytisknout
13523

Diskuse

Obsah vydání | 13. 1. 2014