Mimozemští zloději v Čechách

3. 1. 2014 / Wenzel Lischka

čas čtení 4 minuty

O tom, že mimozemšťané kradou, není vůbec žádných pochyb. Nikdo přece nekrade sám u sebe doma, ale vždy jen a jen u cizích. Nebudete přece rozkrádat svoji vlast, svoji mateřskou domovinu. Krade se přece vždy zásadně cizině. Nekradou vlastenci, ale cizinci. Je zcela zřejmé, že když někdo vykrádá zeměkouli, není pozemského původu, ale mimozemského.

Důkazy o bezpříkladném zlodějství mimozemšťanů můžeme vidět na každém kroku. Nesmíte však být od ufonů hypnoticky zaslepení. Pak byste svoji identitu marně hledali v televizi, po Internetu a v penězích. Pak byste místo zničených lidí, nenávisti, egoismu, arogance, hlouposti, lži, otroctví, totality, hospodářského rozvratu, společenského rozpadu, smetiště a zpustošené krajiny, vymřelého venkova a odcizených měst, kolem sebe viděli jenom rajský sad, soucit, obětavost, hrdinství, pravdu, lásku, svobodu a demokracii.

To, že mimozemšťané kradou lidi, jejich děti, duše i těla, a také majetek a suroviny, je všeobecně známé. Ale oni dokonce klidně kradou i různé sochy a monumenty, které mají všichni občané denně na očích. Nikdo z nich si toho nevšimne, protože ufoni vymazávají občanům z hlavy vzpomínky na lup, který ukradli.

Přítel z Českých Budějovic nechápal, co chci vědět, když jsem se jej emailem ptal, zda u nich ve městě ještě pořád stojí socha V. I. Lenina, K. Gottwalda a Balvan.

Že zmizel Gottwald a Lenin, je pochopitelné, neboť starý režim vystřídal ve své bleděmodré formě nový, ještě horší. Ale že zmizel Balvan a přítel o tom neví, ačkoliv každý den chodí okolo jeho prázdného místa, to mne velmi zarazilo. Také mu ufoni vymazali paměť, ovládli mysl a vědomí? Také mu vymyli mozek?

Abych se ujistil, že nesním, hledal jsem zprávy o Balvanu po Internetu. Zjistil jsem, že mimozemšťané je tam zapomněli vymazat. Mystické informace, které jsem tam ze staré Jihočeské pravdy získal, stojí stoprocentně za seznámení. Jsou mimozemského původu.

Ona mnou získaná mysteriózní fakta dokazují, že hmota je prvotní, a že její vlastnosti jejímu obrazu (občanu) zcela schází. Je to pochopitelné, neboť Balvan je trojrozměrný, ale občanské vědomí, které jej pozoruje, je pouze dvourozměrné. Občan tedy nemůže nikdy zjistit přesný původ ani zmizení hmotného jevu, jako je například zmíněný Balvan nebo nabytý majetek. Vymyká se to jeho omezené chápavosti.

Dvourozměrná mysl přece nemůže pojmout třírozměrný předmět. Již například chápete, proč má nový Občanský zákoník přes tři tisíce paragrafů a přesto je nedokonalý? Již víte, proč zmizel člověk, když se objevil občan na papíře?

Posuďte sami: "Přírodní kámen -- valoun splňuje požadavek moderní formy vyjádření obsahu pomocí metafory. Obsah spočívá ve vnitřních souvislostech, nikoliv ve vnějších formách popisných, všeobecně známých a hojně používaných...Tento kámen, s mimořádností přírody, valoun s vnitřním napětím, sevřenou formou a skrytou dynamičností vyjadřuje nejpřesvědčivěji a v nejstručnější formě mnohotvárnost revolučního hnutí, prostotu, monumentalitu. Kámen, který se svým tvarem blíží kouli, symbolizuje zeměkouli, v přeneseném slova smyslu pak celý svět, internacionalismus. Svou tvrdostí, sevřeností tvaru a vnitřním napětím vyjadřuje pevnost, nesmlouvavost a zásadovost revolučního hnutí, nezlomné odhodlání lidu ubránit a rozvíjet spravedlivý společenský řád, odvěkou touhu lidstva."

Když jsem si ta svatá slova přečetl, přestal jsem se divit, že ten monumentální kámen zmizel. Zvláště v Čechách nemá co pohledávat. Nepatří tam, neboť jeho poselství je zcela nepatřičně irelevantní. Socialismus tam nikdy nebyl, to by se tam Balvan nikdy neobjevil. A kdyby tam měli demokracii, tak by nezmizel.

Občané našich měst by měli dnes mimo názvů ulic se jmény nových hrdinů, také požadovat patřičné a revolučně relevantní pomníky. Neměly by být z kamene, neboť národ není z kvádrů, ale spíše z takových materiálů jako je rosol, sulc, pudink, želé, břečka, bláto, bahno, sádlo aj. Balvan na duši totiž rozhodně nemáme, ale duši na balvanu.

0
Vytisknout
8574

Diskuse

Obsah vydání | 6. 1. 2014