CO PŘIJDE DO ČR:

Soud v Pennsylvánii zakázal dvěma dětem doživotně mluvit o fracking

6. 8. 2013

V Británii sílí kontroverze ohledně tzv. "fracking", získávání ropy a zemního plynu novou metodologií z velkých hloubek tlakovými metodami. První pokusy s fracking v severozápadní Anglii vyvolaly několik menších zemětřesení. Občané z jihoanglických vesnic nyní houfně protestují proti zavádění nové technologie a britská vláda přiznala, že má problém: proti nové technologii se postaví především nejtypičtější voliči Konzervativní strany: zazobaní obyvatelé malebných a bohatých jihoanglických vesnic.

Fracking vyvolává kontroverzi i ve Spojených státech, kde však masivní nový způsob dobývání ropy a zemního plynu vedl k dramatickému poklesu jejich tržní ceny - na rozdíl od Evropy a jiných částí světa, takže USA mají nyní v levných energiích velký náskok. Nicméně dochází i k extremistickým opatřením.

V Pennsylvánii rozhodl soud, že dvě malé děti budou doživotně muset dodržovat zákaz nikdy nemluvit o fracking, pokud jejich rodičům nemá být odebráno odškodné ve výši 750 000 dolarů.

Jde o dohodu mezi rodinou Hallowichů a firmou Range Resources Ltd., čelným podnikem, který provádí plynové a ropné vrty. V pondělí vyvolalo toto rozhodnutí zuřivost mezi americkými ekologickými aktivisty a obhájci svobody projevu.

K dohodě došlo už v roce 2011, ale byla prozrazena teprve minulý týden. V jejím rámci bylo zakázáno dětem Hallowichových, jimž bylo r. 2011 deset a sedm let, aby se kdy zmínili o fracking či o firmě Marcellus Shale.

Rodina Hallowichových předtím obvinila ropné a plynařské společnosti, že zničili jejich faarmu v Mount Pleasant v Pennsylvanii a ohrozili zdraví jejich dětí.

Umlčovací klauzule, týkající se dospělých, jsou typickou součástí dohod uzavíraných mezi plynařskými a ropnými společnostmi a obyvateli, kteří žijí uprostřed nové ropné a plynařské aktivity v Pennsylvánii. Avšak - podle soudních dokumentů - byl naléháním ropné firmy, aby byly umlčeny soudním příkazem i děti Hallowichových - šokován i soudce.

Umlčovací příkaz pro celou rodinu Hallowichových byl základní podmínkou pro vydání odškodného. Rodiče sdělili soudu, že s tím souhlasili, protože se potřebovali odstěhovat do nového domova, mimo ropná a plynařská pole, a přestěhovat své děti do bezpečného prostředí. Matka dětí, Stephanie Hallowichová, však byla znepokojena: "Mám starost, protože jsou to nezletilé děti. Nejsem si jista, zda zákazu skutečně rozumějí. Víme, že jsme všichni přislíbili, že budeme mlčet, ale neodebírá to práva našim nezletilým dětem? Vždyť mé dceři teprve teď je sedm a mému synovi je deset."

Aktivisté poukazují na to, že umlčcovací klauzuje umožňují novému plynařskému a ropnému průmyslu vyhýbat se přisnějším ekologickým a zdravotním kontrolám - tím, že utajují informace o kontaminaci vody a o zdravotních problémech, které vznikají dobýváním zemního plynu. Právník rodiny Hallowichových sdělil soudu, že během své třicetileté praxe nikdy nezažil, aby někdo nutil mlčet děti.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
9094

Diskuse

Obsah vydání | 7. 8. 2013