O té strašné „nesvéprávnosti“ pana R, který patrně není orientován časem ani prostorem.... Penězi však jistě ano!

21. 6. 2022 / Pavel Veleman

čas čtení 8 minut
 

"Vy nejste psychicky nemocný, pane Juráčku, Vy trpíte nepředstavitelnou nespravedlností společnosti, na kterou si nemůžete zvyknout a já jako psychiatr Vám v tomto opravdu nemohu pomoci", zapsal si začátkem sedmdesátých let dvacátého století po návštěvě psychiatrické ordinace do svého "Deníku" filmový režisér Pavel Juráček

Obviněný Redl je dál nesvéprávný, řekl nedávno soud. Policie chce dokázat opak

Stíhaný podnikatel Michal Redl z kauzy Hlubuček je nesvéprávný, rozhodl už v polovině května Okresní soud v Plzni, a to s platností na dalších pět let. Soud Redlovi navíc zvedl finanční částku, se kterou může sám měsíčně nakládat. Kvůli nesvéprávnosti se přitom podnikatel stíhaný nyní s pražským exradním Petrem Hlubučkem už v minulosti v jiné kauze trestu vyhnul.
Zdroj ZDE

Když už si myslíš, že není možné vymyslet do článku nějakou novou absurditu v české politice, už je tady v realitě. Jelikož se v rámci sociální práce velmi často vyjadřuji ke klientů a řeším jejich případy a před omezením jejich svéprávnosti i po něm,  píši podněty, návrhy, dělám sociální šetření, účastním se soudů, myslím si, že o "praxi úkonu" snad i trochu něco vím.

 

Co si tak může myslet o této naprosté komedii uštvaná, nešťastná matka, která čeká více než rok na omezení svéprávnosti u svého těžce schizofrenního syna, ktereho finančně dotuje ze starobního důchodu a ještě jedné práce (chodí chudák uklízet po večerech). Na invalidní důchod nemá syn odpracované roky (v tom  jsme opravdu v ČR velmi přísní), příspěvek na péči je v nedohlednu - nejsou posudkoví lékaři (totální kolaps, pan R. byl s tím však problém jistě neměl). Exekutoři buší na dveře společného bytu, syn má těžké ataky (psychiatr neví co s tím), matka úplně nešťastná, pláče u mě v kanceláři: "Už mně v tomto bahně nebaví vůbec žít". Jak ji vysvětlit takovou nespravedlnost, kterou ona vidí a cítí na každém kroku?

Mám tzv. omezené klienty ve svéprávnosti a klientky zejména v situaci těžkých duševních poruch, mentálních nebo kombinovaných postižení, patologické závislosti zejména na alkoholu, drogách, kdy kognitivní funkce jsou již zcela oslabeny. Starší klienti jsou často už s těžkou demencí. Institut nesvéprávnosti je v ČR velmi často uplatňován a využíván (máme snad nejvíce tzv. nesvéprávných na světě, na počet obyvatel). Je zde velmi temná komunistická historie, kdy docházelo k zneužívání tohoto institutu ze strany StB a spolupráce psychiatrie a soudů je dodnes velmi zamlčovaná věc, Možná nejlépe toto popsal ve své knize Zamlčená diagnóza historik Jan Tesař.

V současné situaci, kdy je právní legislativa spíše nastavena k ochraně práva vlastnického a obchodního liberalismu za každou cenu (mám desítky naprosto neuvěřitelných a šílených příběhů o zneužití zdravotního handicapu - na první pohled je to zneužítí jasné každému laikovi).

Dotyčný nebo jeho rodina jsou často naprosto brutálně okradeni s tím, že soud prohlásil, že klient nebyl omezen k právním úkonům a vše, co podepsal je platné. Nikdo se potom nemůže divit, že pro rodinu je jedinou možností obrany před lichváři a šmejdy všeho druhu, kteří se vrhají na jejich zdravotně oslabené rodiče a prarodiče – podat podnět nebo návrh na omezení jejich svéprávnosti a tím chránit před zneužitím své nejbližší. Proto je tento institut i nadále (podle mého názoru někdy zoufale) tolik využíván. A jako skoro ve všem, i tady probíhá zbytečně vyhrocený střet mezi zastánci a odpůrci reformy psychiatrické péče, kde by se i tento závažný problém mohl významně vyřešit.

Že však je možné naprosto korupčně využít tento institut i v krytí zločinu a vyhnout se soudnímu procesu a ještě poslat vzkaz uštvaným matkám mých klientů: "Já si mohu dovolit naprosto vše a všichni budete mlčet a sledovat, jak si "pasu" politiky,   soudce, advokáty, prostě všechny." Přeci toto musela být věc naprosto známá a nikdo to vlastně ani teď neřeší.
 
Občanský zákoník v § 55 odstavec 1) praví, že k omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, až po jeho zhlédnutí a v § 58, odstavec 2) je přímo citováno, že má-li člověk obtíže dorozumívat se, není to samo o sobě důvodem k omezení svéprávnosti.

Ačkoli nikdo z nás nemá možnost nahlédnout do spisu, troufám si tvrdit, že je velmi pravděpodobné, že v  případě pana Redla došlo k neuvěřitelnému pochybení (nejspíše podvodu) ze strany navrhovatele, soudního znalce v oboru psychiatrie, sociálního pracovníka, který poslouchá vždy své nadřízené, který na základě podnětu soudu provádí sociální šetření v místě faktického bydliště klienta, jedná s opatrovníkem a měl by vypracovat podrobnou zprávu k soudu, kterého se následně i účastní, jelikož je vždy možnost ustanovení tzv. "veřejného opatrovníka", což je právě pracovník sociálního odboru.

Hlavně však je zde soudce nebo soudkyně, který nebo která již potřetí prodloužil(a) tento na první pohled jasný podvod. Soud v současné době přece nemusí vycházet pouze ze znaleckého posudku znalce z oboru psychiatrie (zde jsou také jasné znaky možného podvodu), soudce nebo soudkyně může provádět tzv. zhlédnutí (což znamená přímý kontakt v přirozeném prostředí faktického bydliště a měl by zejména pomoci mapovat celý průběh té části života, kdy je klient omezen ve svéprávnosti, má svého opatrovníka, který každých šest měsíců musí vypracovat tzv. opatrovnickou zprávu k místně příslušnému soudu. Prostě důkazů je zde nespočet,. Je velmi nepravděpodobné, že by klient nebyl schopen jednat ve svém zájmu. Toto je úplné zesměšnění české justice a ministr spravedlnosti Blažek mlčí. Možná teď v kanceláři u Nejedlého a Mynáře řeší také možnost zbavení svéprávnosti u obou pánů, co kdyby někoho napadlo po odchodu Zemana tyto čestné chlapce žalovat, pan R. ukázal cestu.

To, že byl tento člověk prohlášen za neschopného pochopit průběh trestního soudu (tento institut se používá u  zcela psychicky nemocných pacientů, kteří se nedokáží orientovat v místě ani v čase a jejichž přítomnost u opatrovnického soudu by byla naprosto zbytečná a pro klienta a jeho sociální okolí zatěžující – to se však týká většinou samotnému jednání o omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka.

To, že nejspíše opatrovnický soud nařídil, aby ani neproběhl soud s obviněným ve věci trestné činnosti spojené s panem Krejčířem, protože by obviněný "nepochopil smysl projednávaného", to je neslýchané selhání celé justice, neboť i po případném rozsudku, kde by byl klient vinen a odsouzen, lze aktivovat právě opatrovnický soud, který rozhodne, zda je klient natolik duševně omezen, že není schopen trest podstoupit, případně by mohl být umístěn v detenčním zařízení  pro tento typ odsouzených.

Včerejší volby ve Francii jsou obrovské memento – fašismus posiluje i v zavedených demokraciích a sílí každým dnem.

1
Vytisknout
6022

Diskuse

Obsah vydání | 27. 6. 2022