Otakar Bureš


Autor vystudoval čínskou filologii a filosofii. Je doktorandem filosofie na Univerzitě Palackého. Angažuje se v hnutí za sociální a klimatickou spravedlnost. Je spoluorganizátorem Letní filosofické školy.