Rusko je ve vleku iracionální protizápadní ideologie

21. 9. 2022

čas čtení 3 minuty
Alexandr Dugin nemá v Rusku takový vliv, jak si mnozí na Západě myslí. Avšak ideologický systém eurasianismu, který odmítá evropské hodnoty a oslavuje kult síly a destrukci jednotlivce, riskuje, že se stane hrozbou pro Rusko 20. století, stejně jako jí byl marxistický komunismus ve 20. století, říká Alexandr Cipko.

Antizapadnictví, jehož nejvýraznějším druhem je eurasianismus, se v Rusku znovu stalo populárním. Ale lidé si musejí pamatovat, že za tím stojí touha ospravedlnit naši zaostalost a jakési sadistické pojetí utrpení jako projevu nějakého zvláštního ruského poslání.

Dvě postavy z první emigrace 20. století sehrály zvláštní roli v rozvoji takových myšlenek: Konstantin Leontěv a Nikolaj Trubeckoj.

Leontěv tvrdil, že hlavním nepřítelem člověka je lidskost, protože pouze utrpení "otevírá člověku cestu k Bohu". A protože tomu věřil, volal po podrobení se časným mocnostem, jakkoli kruté mohly být. Trubeckoj ve svých raných spisech šel ještě dále a oslavoval krutost vládců jako vzor pro Rusko.

Dnes se někteří pokoušejí donutit Rusko, aby žilo podle představ Nikolaje Trubeckého, který předpokládal, že dědictví Čingizchána je mnohem bližší ruské duši než římsko-německá kultura Západu. Na rozdíl od Leontěva si totiž idealizoval Východ.

Dnešní eurasianisté následují Trubeckého a tvrdí, že Rusové získají skutečný primát a skutečnou nezávislost, když se na Rusko nebudou dívat ze Západu, ale z Východu, když odmítnou autoritu evropské kultury a ideály evropského pokroku.

Z pohledu otců eurasianismu vše z "římsko-řecké formy života", tedy republikanismus, dělbu moci, rovnost všech před zákonem a výměnu vládnoucích, Rusové nepotřebují - a teprve když se toho zbaví, ocitnou se na cestě skutečně nezávislého rozvoje.

Ztratíme všechno, když se podíváme na Rusko z východu, protože východní kultury mají ke smrti úplně jiný postoj. Ale ani ony neprojevují už dnes nic takového, jako je podpora světa a ideálů Timura a Čingizchána, které vyzdvihují ruští eurasianisté.

Jen ten, kdo ztratil svědomí a rozum, může trvat na tom, že záchrana Ruska spočívá v odmítnutí autority evropské kultury, v odmítnutí ideálů evropského pokroku, v odmítnutí hodnot osvícenství a humanismu, v odmítnutí evropské kultury, víry v pokrok a v odmítání hodnot svobody a dokonce i lidského života.

Dnešní eurasianisté však popírají vše, co je základem humanismu evropské kultury, včetně její ruské větve. A to představuje hrozný úpadek proti od liberálního konzervatismu stoupenců skupiny Věchi, jako byl Ivan Iljin, který se stal součástí ideologie Kremlu přede dvěma desetiletími.

Ti, kteří byli v minulosti přitahováni k eurasianismu, se od něj často po zamyšlení odvraceli. Mezi nimi byl i sám Nikolaj Trubeckoj, který si uvědomil falešnost euroasijských myšlenek a až do konce svého života litoval, že se dříve ve svém životě zapojil do jejich prosazování.

„Opravdu musíme obětovat naši budoucnost při uvádění do života právě těch myšlenek, o kterých se rozhodl, že musejí být odmítnuty? Opravdu Rusům nestačilo 20. století, když dávali své životy za šílenství marxismu a komunismu? Opravdu to chtějí udělat znovu?

Zdroj v ruštině: ZDE

1
Vytisknout
2487

Diskuse

Obsah vydání | 23. 9. 2022