Miloš Dokulil

Miloš Dokulil je profesorem na fakultě informatiky, katedře informačních technologií Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje filosofii vědy a jazyka.

PUBLIKACE