Jaroslav Zvoníček

Jaroslav Zvoníček je pracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského.