Veronika Sušová-Salminen

Mgr. Veronika Sušová-Salminen, Ph.D. je povoláním historik. Vedle moderních dějin Ruska a Střední a Východní Evropy se zajímá také o současnou postkoloniální kritiku. Trvale žije ve Finsku.