Vít Novotný

Autor získal vzdělání ve farmacii, evropských studiích, veřejné správě a politologii. Pracuje ve Skotsku jako konzultant v oblasti regionálního rozvoje. V roce 1989 byl ve vedení studentského stávkového výboru na Farmaceutické fakultě University Karlovy. Byl členem Občanské demokratické aliance, v roce 1992 za tuto stranu kandidoval do České národní rady a v roce 1993 vedl její místní klub v Hradci Králové. Od roku 2004 má členství v ODA na vlastní žádost pozastavené kvůli pobytu v zahraničí.