Strategie a logika hybridní války v jediné knize

24. 4. 2019

čas čtení 2 minuty
Monografie Туман гибридной войны. Неопределенности и риски конфликтов XXI века (Mlha hybridní války. Nejistoty a rizika konfliktů 21. století) představuje jednu ze zatím nepočetných ruských prací průkopnického charakteru věnovaných zkoumání charakteru hybridních válek a hybridních hrozeb v podmínkách kvalitativní změny rovnováhy mezi silovými a nesilovými způsoby působení na protivníka, napsal Igor Bočarnikov v recenzi nové knihy Aleksandra Aleksandroviče Bartoše.


Na konci 20. a začátku 21. století probíhá rozšíření způsobů válčení a významná změna jejich obsahu. Vzrostl počet subjektů účastnících se ozbrojeného boje. Nejsou to jen ozbrojené síly suverénních států, ale i různé bandy, soukromé společnosti a samozvané "kvazistáty". V průběhu hybridních válek aktivně působí prostředky ekonomického, politického, diplomatického, informačního tlaku, ale také demonstrace vojenské síly za účelem zvýšení efektivity nevojenských opatření. Použití vojenské síly je uchováno coby rozhodující argument, když se nepodaří dosáhnout stanovených cílů nevojenskými metodami.

Dnes spočívá jeden z rozhodujících úkolů vojenské vědy v upřesnění podstaty a obsahu vojenské strategie, principů obrany, přípravy k válce a jejímu vedení, hledání vědecky podložených způsobů zabezpečení mezinárodní a národní bezpečnosti Ruska v podmínkách vysokého stupně nepředvídatelnosti a nestability současného světa, vzniku začarovaného kruhu v oblasti mezinárodní bezpečnosti, kdy nedůvěra vede k jednostrannosti a jednostrannost posiluje nedůvěru.

Vědecké novátorství práce spočívá ve snaze autora poprvé použít filozofického pojmu "transgrese" k objasnění procesů transformace současných konfliktů a objevení se koncepce "hybridní války" coby nového druhu mezistátního protikladu. Autor předkládá vlastní pojetí "hybridní války a hybridních hrozeb" a na tomto základě rozvíjí teoretické otázky strategie a protistrategie hybridní války ve vztahu ke konfliktu nového typu. Ukazuje jeho nelineární charakter, zavádí pojem "frikce a vývoz hybridní války" a další.

Důležitým vkladem do teorie hybridní války je rozpracování jejího pojmového modelu, pojetí součinnosti faktorů hybridní války: Časového, prostorového a faktoru náhlosti coby systémového integrátoru ve strategii hybridní války. Praktický zájem představují doporučení ohledně založení Jednotného vládního informačně-řídícího systému určeného k realizaci strategie a protistrategie hybridní války.

Formulované závěry a doporučení otevírají nové možnosti prognózování směru transformace současných vojenských konfliktů a protiopatření vůči spektru hybridních hrozeb, včetně hrozby v informačně-komunikační sféře a kybernetické sféře.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
5800

Diskuse

Obsah vydání | 26. 4. 2019