Prohlášení, které publikovala albánská média:

UCK Makedonie: Deklarace č. 5 z 12. května 2015

13. 5. 2015

čas čtení 4 minuty

Přinášíme z informativních důvodů překlad deklarace albánských separatistů v Makedonii. Text obsahuje mimořádně dlouhá kostrbatá souvětí plná narážek, které osobám z vnějšku makedonsko-albánské komunity militantů často nedávají smysl; přesto však jde patrně o nejlepší prostředek, jak pochopit, co se nyní opět na Balkáně děje.

Deklarace č. 5! Armáda národního osvobození svedla válečnou bitvu v Kumanovu, ve čtvrti hrdinů, tato bitva nebyla neočekávaná, přišla k nám jako dar občanů čtvrti, osobně žádáme o prominutí za škody a zabíjení, omlouváme se vám za špatné zacházení, ale někteří obyvatelé by se měli také omluvit čtvrti, ti lidé, kteří sami pozvali slovanské Makedonce, aby provedli masakr, štěstí bylo na naší straně.

Vydrželi jsme 37 hodin před nepřátelskými silami, ukázali jsme vám, že se vámi můžeme zápasit, informujeme vás, že vám dokážeme čelit a tedy lekce z Kumanova je lekce pro všechny zrádce a slovanské Makedonce.

Armáda národního osvobození si uvědomila, že jedině ve válečné aréně a nikde jinde, neexistoval žádný člen, který byl pokaždé povolán do Albánských ozbrojených sil (AKSH), tito jedinci, kteří jistě zmizeli, když jsme zahájili přípravy, stejně jako samozvaný velitel Hamdi Ndrecaj, který veřejně prohlásil, že se přidal k UCK a jde o scénář nescětných lží Hamdiho Ndrecaje, manipulátora, který se vždy pokaždé snaží manipulovat opět.

AKSH a GRI jsou obojí jednotlivci, nikoliv armáda. Začali jsme válku ve válce v Kosovu, ve válce v Lugině (na jihu Srbska), ve válce v Ilyrii 2001/2005. Drazí Albánci, každá válka má vítěze a poražené.

Nikdo z nás kdo jsme přijali být ve službě naší vlasti nejsme manipulátory a věříme, že nejsme zrazeni a manipulováni Sokolem, a budeme vždy věřit ve velitele Sokola, ale to že bylo Sokolem manipulováno nás nevede k tomu, abychom řekli, že velitel Sokol je zrádce. Ne, velitel Sokol se obětoval pro všechny ostatní, i když měl možnost odejít s dalšími skupinami, které odešly pod ochranou Sokola, takže velitel Sokol je hrdina.

Vedení UCK všechny informuje, že naše síly jsou zcela zorganizovány v zónách, kde jsou aktivní, jsou připraveny a schopné, s dostatkem zdrojů pro vedení války proti kriminálním strukturám FYROM (oficiální zkratka Bývalé jugoslávské republiky Makedonie). Oficiální "pomluva" z Jankullovky se v této kauze ukázala být na omylu.

Uvědomuji tedy albánskou vládu v Tiraně a Prištině, vzdálen diplomatických výrazů, jež jsou v této situaci bezcenné, abych připoutal pozornost k pozitivní odpovědi na evropské mezinárodní organizace, aby zastavily policejní násilí na civilním obyvatelstvu neškodných.

Neponeseme odpovědnost za ty Albánce, kteří zůstávají v policii a vojenských strukturách státu FYROM.

Struktury Armády národního osvobození jsou zde, aby chránily obyvatelstvo a vás, vyzýváme občany, aby byli opatrní a drželi se dál od srážek s puškou. Všichni společně, proti pomluvám, lžím, pseudovlasteneckým obviněním, věříme, že svrhneme zločinný režim, abychom prorazili cestu svobodě a národní důstojnosti.

Bojovníci Armády národního osvobození jsou jedinou formací ve Fyrom, která vydrží, aby bránila lid a zničí zlou setbu, která vzklíčila a dál se živí zločinem.

S každým uplynulým dnem, navzdory heslům a očerňování šířeným ze všech stran, řady Armády národního osvobození se plní hochy ze všech albánských území.

Síla věrná ideálům a posledním přáním mučedníků budou bojovat do konce, až k národnímu albánskému státu, svobodnému a čistému. Dnes jsme silnější a zítra budeme ještě silnější, pokračujeme, válka nekončí.

Ať dlouho žije albánský národ. Velitel: Šegtari i Lirise, Armáda národního osvobození, generální štáb, Gostivar. Datum: 12. května 2015 12:30.

Zdroj v albánštině: ZDE

0
Vytisknout
7203

Diskuse

Obsah vydání | 14. 5. 2015