Velká ukrajinská jarní protiofenzíva: Dochází k ní, nebo ne?

31. 5. 2023

čas čtení 9 minut
To, že je na březích Černého moře jaro, není dostatečným důvodem k tomu, abychom se vydali na pochod. V ukrajinských rozhodovacích kruzích musí převládat vojenská realita – nikoli plynutí ročních období. A možná převažuje, píše James Holmes.

Komentáře k ukrajinské válce působí bipolárním dojmem.

Rusku docházejí rakety; Rusko hromadně ostřeluje raketami, aby zničilo základny na Ukrajině.

Rusko se potácí a na pokraji zhroucení; lstivé Rusko využívá válku k vyčerpání zásob zbraní NATO a poráží Atlantickou alianci bez přímého boje. A pak je tu blížící se ukrajinská jarní protiofenzíva.

Celé týdny nám bylo tvrzeno, že nápor je na dosah ruky.

Jaro nám končí. Kde je?

Napadá mě několik myšlenek. Podívejte se na otázku optikou překvapení. Překvapení je principem války, i když velikáni strategického kánonu se liší v jeho účinnosti. Pro starověkého čínského válečníka-písaře Sun-c´ představují podvod a překvapení podstatu účinného a efektivního vedení válek. Vykloubí úsilí nepřítele, takže je to přímočará záležitost pro polního generála s bystrým smyslem pro načasování útoku – zlomí nepříteli vaz jako jestřáb uchvacující svou kořist.

Carl von Clausewitz, mudrc Pruska, je ohledně takových nepřímých opatření méně optimistický než jeho asijský předchůdce. Prohlašuje strategické překvapení – příslovečný blesk z čistého nebe, který omráčí nepřítele – za žádoucí, ale v moderním válčení nereálné. Naproti tomu považuje snahy o taktické překvapení za užitečné, ale má za to, že nejsou rozhodující. Clausewitz vyslovuje verdikt, že takové úskoky jsou zřídkakdy "mimořádně úspěšné".

Pokud mají ukrajinští političtí a vojenští vůdci na mysli klasiku, zdá se, že jsou spíše v clausewitzovském modu, než aby se drželi Sun-c´. Pokud Kyjiv uvažuje o strategickém překvapení, vypořádal se s věcmi tím nejneohrabanějším možným způsobem. Udělal jen málo pro to, aby vyvrátil představu, že se blíží ofenzíva. Je to nejotevřenější z otevřených tajemství. Ve skutečnosti ukrajinští lídři využili nadcházející ofenzívu jako páku k udržení západního zbrojení a zásob.

Taktické překvapení však zůstává v ukrajinské paletě. Navrhují se tři základní možnosti. Za prvé, ukrajinská armáda mohla předstírat útok na jedno nebo dvě místa, než by zahájila všeobecný útok po celé bojové frontě v naději, že se úplně zhroutí ruské linie, nebo že dosáhne průlomu někde podél perimetru. Že by se pokusila o totální frontální útok se zdá být pochybné, pokud ruská armáda a její pomocníci nejsou skutečně ochromeni v rozsahu, který naznačují některé reportáže.

Jednalo by se o vysoce riskantní gambit s vysokou odměnou. A ve výsledku to může být taktické překvapení.

Nebo za druhé, ukrajinská armáda by se mohla pokusit o více úderů podél linie současně, soustředit své úsilí v čase, i když je rozptýlí v prostoru. Takový přístup by byl ze své podstaty klamný. Logika rozptýlení úsilí mezi simultánní ofenzívy namísto sestavení masivního protiúderu spočívá v tom, že by to ruské obránce uvrhlo do dilematu. Četné údery by ruským velitelům odepřely možnost přesouvat síly po vnitřních liniích, aby čelily útokům jednomu po druhém.

Teoreticky, s více příležitostmi, by ukrajinský útok prorazil někde podél hranice. Velitelé pak mohli přesunout síly, aby využili průlomu. Teoreticky. To byla představa prezidenta Abrahama Lincolna, jak prorazit obranný perimetr Konfederace během americké občanské války. A ono to vyšlo. Ale Lincolnova armáda Unie měla lepší zdroje, se kterými mohla pracovat. Mohla by zahájit útoky v síle na více než jednom místě podél linie.

Soustředění taktických ofenzív v čase by se mohlo ukrajinské armádě rovněž nepovést.

Nebo za třetí, ukrajinští velitelé by mohli shromáždit síly na jediném místě někde podél linie a maskovat pohyby vojsk, aby zamaskovali, kam by úder dopadne. Matematici definují přímku jako nekonečně mnoho bodů uspořádaných v souvislém řádku. Pro obránce je téměř nemožné, aby se stal silnějším než útočník na nekonečně mnoha místech fyzického prostoru; i slabší útočník může shromáždit síly někde podél linie a prorazit skrz.

To je důvod, proč je Clausewitz přesvědčeným skeptikem vůči tomu, co nazývá "kordonovou válkou", což znamená spoléhání se na roztažené linie, aby udržel antagonistu mimo geografický prostor, který si obránce přeje držet. Clausewitz radí velitelům, aby udržovali krátké linie, využili výhodný terén, jak nejlépe dovedou, a aby co nejštědřeji zajistili palebnou podporu, aby podpořili slabá místa, kde by mohlo dojít k průlomu.

Cílený průlom se jeví jako lepší přístup pro Ukrajinu než obecný tlak spoléhající se na hromadění sil. Celkově vzato, masa není spojencem Ukrajiny v konfliktu. Ale mohla by být na straně ukrajinské armády lokálně, což by pomohlo útočníkům přemoci ruské obránce na určitém místě na omezenou dobu. Otázkou je, zda má ukrajinská armáda dostatek lidských zdrojů a zbraní, aby využila průlomu do ruského zázemí, k válcování ruských obránců při obsazování a držení území.

To je věčné dilema, které trápí polní velitele. Německá armáda provedla na jaře 1918 sérii gigantických ofenzív s cílem prolomit patovou situaci na západní frontě dříve, než se Američané vylodí ve velkém počtu, aby bojovali po boku Spojenců. Němci se dostali přes zákopy a použili řadu vynalézavých zbraní a taktik. Nakonec však postrádali prostředky na to, aby zasadili rozhodující úder, který měli němečtí generálové v úmyslu zasadit.

Ukrajina by se mohla ocitnout tváří v tvář podobné situaci. Před sto lety anglický voják B. H. Liddell Hart naléhal na armádu, která prolomila nepřátelskou "hloubkovou obranu" – což je přesný popis připravené ruské obrany na východní a jižní Ukrajině – aby ze sebe udělala "rozšiřující se bystřinu", rozšířila trhlinu a pronikla do nepřátelského zadního pole, aby zasela chaos.

V případě úspěchu by taktika Liddella Harta mohla narušit úsilí obránců a vytvořit cestu k rozhodujícímu triumfu na bojišti. Ale i zde je zapotřebí masy pěšáků a mobilních vojáků podporovaných dělostřelectvem a letectvem, aby vytvořila příval. Ukrajinští velitelé mohou pochybovat o tom, že mají dostatek lidských zdrojů nebo palebné podpory, aby takový podnik podnikli. A mohou mít pravdu.

Otázka jarní ofenzívy se nakonec redukuje na clausewitzovskou dynamiku. Clausewitz zmapoval typický rytmus útoku. Na začátku by útočník měl výhodu na bojišti díky tomu, že by převzal iniciativu, využil překvapení do té míry, jak by mohl, a tak dále. Tato výhoda se však zmenšovala, jak se útočník nořil hlouběji a hlouběji na domácí půdu nepřítele. Útočník by například operoval na delších a řidších zásobovacích liniích, kde by musel oddělit vojáky, aby je chránili, což by oslabilo ofenzivní úder armády. Obránce by měl motivaci, která jde ruku v ruce s tváří v tvář smrtelné hrozbě.

Atd.

V určitém bodě, postuluje Clausewitz, dosáhne rovnováha sil bodu křížení, za kterým se rovnováha převrátí. Útočník má nyní nižší bojovou sílu, zatímco operuje hluboko na území obránce. To je "kulminační bod útoku", optimální čas pro bývalého obránce, aby se stal útočníkem a přešel do protiútoku. Toto je doba extrémního nebezpečí pro vetřelce.

V tomto případě pro Rusko.

Přestřelily ruské síly svůj kulminační bod? Pro ty z nás, kteří se dívají daleko od bojiště, je opravdu, opravdu těžké vědět, zda rovnováha na bojišti přešla ve prospěch Ukrajiny. Sakra, samotní bojovníci nemusí vědět jistě, kde stojí. Proto bipolární zpravodajství z bojové fronty.

To, že je na březích Černého moře jaro, není dostatečným důvodem k tomu, abychom se vydali na pochod. V ukrajinských rozhodovacích kruzích musí převládat vojenská realita – nikoli plynutí ročních období. A možná převažuje.

Nechť vládne bojová opatrnost.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
6666

Diskuse

Obsah vydání | 2. 6. 2023