Studie: Agrivoltaika zvyšuje produktivitu půdy

5. 5. 2021

čas čtení 2 minuty
Produktivita půdy může být výrazně zvýšena kombinací pasení ovcí a výroby elektřiny ze solárních panelů, uvádí výzkum publikovaný v časopise Frontiers in Sustainable Food Systems.


Jde zřejmě o první studii zkoumající chov hospodářských zvířat v rámci agrivoltaických systémů, kde je produkce solární energie kombinována se zemědělskou produkcí.

Výzkum srovnával přírůstky jehňat a produkci pastvy na pastvinách se solárními panely a na tradiční pastvině. Zjistil, že v solárních parcích se nachází menší celkové množství, avšak kvalitnější pastvy, takže jehňata přibývala na váze obdobně na obou typech pastvin. Solární panely samozřejmě zvyšují celkovou produktivitu půdy.

Prospívají také jehňatům, která se pod nimi mohou ukrýt do stínu, což šetří jejich energii. Pastva na druhé straně omezuje potřebu potlačovat vegetaci kolem panelů, což vyžaduje dodatečnou práci a náklady.

Předchozí výzkumy ukázaly, že plochy v mírném pásu představují nejlepší místo pro maximalizaci produkce solárních panelů. Nicméně tato produkce vyžaduje velké výměry půdy, což potenciálně komplikuje zemědělské využití.

Agrivoltaika se snaží soupeření odstranit kombinací energetického i potravinářského využití půdy. Předchozí výzkumy ukázaly, že plodiny vyžadující zastínění lze vhodně kombinovat s energetickou produkcí solárních panelů.

Nová studie proběhla v letech 2019-2020 v kampusu Oregon State University v Corvallisu.

Během obou let jehňata na obou typech pastvin zaznamenala takřka tytéž přírůstky.

Denní spotřeba vody na obou pastvinách byla počátkem jara 2019 obdobná, ale později jehňata na otevřené pastvině pila více. O rok později nebyly zaznamenány významné rozdíly ve spotřebě vody.

V solárních parcích v obou letech vyrostlo o 38 % méně pastvy než na otevřené pastvině.

Celkové výnosy z pastvy činily 1 046 dolarů na hektar v otevřené pastvině a 1 026 dolarů na hektar v pastvině se solárními panely. Ty pochopitelně dále zvyšují výnos svou energetickou produkcí.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
2685

Diskuse

Obsah vydání | 11. 5. 2021