V Česku se pořád neví, kolik lidí na koronavirus zemřelo

30. 5. 2020 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty
 

Lidé v ČR si sundali roušky a nebezpečně se domnívají, že pandemie skončila. Je to proto, že podle oficiálních údajů je počet nakažených jen asi 8000 a počet mrtvých jen kolem tří set. Někteří  lékaři se vyjadřují v médiích, že vlastně koronavirová pandemie žádnou krizí není, a dokonce se vyskytují "názory", že strach z pandemie je prý jen "hysterií médií".

Situace je jiná. Jediným způsobem, jak přesněji zjistit, kolik lidí umírá na koronavirovou pandemii, je mít k dispozici přesné statistické údaje o počtech úmrtí v krizových týdnech, tedy v dubnu a v květnu 2020, a srovnat je s průměrnou úmrtností za předchozí roky. Rozdíl mezi těmito údaji jsou tzv. "přebytečná úmrtí" a jasně z nich vyplývá, co způsobuje pandemie.

Vážným problémem je, že Český statistický úřad spolehlivé údaje o počtech úmrtí za duben a květen 2020 nemá. Nikdo neví, kolik lidí zemřelo v Česku v domovech důchodců a v jiných pečovatelských institucích.

 

Mezinárodně nyní probíhají analýzy "přebytečných úmrtí" v mnoha zemích světa - kupodivu, nikoliv v Česku. Z těchto analýz můžeme leccos usoudit o nezmapované situaci v České republice.

V Británii bylo zjištěno, že z analýzy počtu "přebytečných úmrtí" vyplývá, že v zemi došlo k téměř 60 000 přebytečných úmrtí, o pětinu více než normálně.

Počet přebytečných úmrtí v Británii je podle analýzy situace v 11 zemích, kterou provedl deník Guardian, nejvyšší. Británie měla mezi zeměmi jako Švédsko, Francie, Německo a Španělsko rekordně nejvyšší počet přebytečných úmrtí. Na vrcholu umírání byl počet přebytečných úmrtí v Británii více než dvojnásobný v průměrném týdnu. Dosáhl 109 procent. Ve srovnání s tím v týdnu 14 byl ve Španělsku nejvyšší počet přebytečných úmrtí dvojnásobkem průměru, dosáhl 100 procent.

Do týdnu 20 roku 2020 byl v Británii počet úmrtí o 21 procent vyšší než průměr z posledních let.

Itálie a Holandsko mají také letos vyšší počet přebytečných úmrtí a to o 10 procent nebo více, i když z těchto zemí nejsou dosud k dispozici nejnovější údaje tak, jak jsou k dispozici v Británii.

Vzorec dat dokazuje, že země, které zavedly přísnou karanténu dříve, mají většinou menší počet přebytečných úmrtí. To naznačuje, že by ČR mohla být v dobré situaci. Rakousko, které zavedlo přísnou karanténu dne 16. března, když tam zaznamenali jen jedinou smrt na COVID-19, zaznamenalo "jen" 14 procent přebytečných úmrtí. Naproti tomu Holandsko, které čekalo s uzamčením země až do doby, kdy přebytečná úmrtí už byla o 17 procent vyšší než průměr, zaznamenalo na vrcholu 74 procent přebytečných úmrtí.

Ve Švédsku, které nezavedlo uzamčení země, dosáhla přebytečná úmrtí vrcholu 46 procent.

Česká republika zavedla uzamčení země o několik dní dříve než Rakousko. Mělo by to znamenat, že počet přebytečných úmrtí je tam také relativně malý.  Přesto však, i podle Rakouska soudě, existuje. Jaký je?

Nebo je Čechům skutečně jedno, kolik jejich spoluobčanů zemřelo, a pokud by se pandemie rozšířila znovu, a byla opravdu "promořena" celá populace, Češi budou ochotni nechat zemřít 2  procenta, tedy cca 200 000 starších občanů, na záchranu ekonomiky?

Podrobnosti v angličtině ZDE

 

0
Vytisknout
5329

Diskuse

Obsah vydání | 2. 6. 2020