Dohoda TTIP

Dohoda TTIP zotročí evropské státy

14. 1. 2015

Ano, dosud měla Británie štěstí, daleko větší štěstí než jiné země v Evropě, které už podle ustanovení o ochraně investorů byly žalovány 127krát. Česká republika, Slovensko a Polsko musely zapla...