Školství: V Anglii se nekompetence Johnsonovy vlády proměnila ve skutečnou krizi

17. 8. 2020 / Jan Čulík

čas čtení 7 minut
Aktualizace: Všechny letošní britské maturitní výsledky v Anglii budou založeny na hodnocení učitelů, potvrdila v pondělí v 17 hodin českého času britská vláda. Učinila spektakulární obrat o 180 stupňů poté, co předtím tvrdošíjným trváním na snížení známek prostřednictím hrubého algoritmu rozzuřila studenty, učitele i politiky. ZDE 

Jenže to zase vyvolá chaos na univerzitách, které uzavřely své přijímací procedury pro nové studenty podle dosud vyhlášených výsledků. Žít v Anglii pod vládou Borise Johnsona je jako žít v blázinci.


* * *

Jak už jsme informovali,
v Británii se v důsledku koronavirové pandemie letos nekonaly na středních školách maturitní zkoušky. Už to samo bylo pitomým rozhodnutím, protože se zkoušky mohly konat o něco později, v sociálně distancovaném prostředí, tak, jako v celé řadě jiných evropských zemí.

V Británii jsou maturitní zkoušky písemné, otázky zadává centrální maturitní úřad, zcela nezávislý na jednotlivých školách, a zkoušky jsou v normálních letech také opravovány nezávislými známkovači, kteří nemají nic společného se školou, kde student vystudoval. Výsledky jsou pak studentům po mnoha týdnech - v polovině srpna - oznámeny individuálně poštou.

 

Řekněme to takhle: Konzervativci zabránili sedmnáctiletým hlasovat loni v prosinci ve volbách, protože věděli, že by mladí lidé hlasovali pro strany, které by zrušily brexit. Titíž studenti nyní vycházejí ze školy bez možnosti dostat se na univerzitu a budou muset hledat zaměstnání v krizové britské ekonomice, tvrdě postižené vypadnutín Británie z EU bez dohody.

Protože se letos maturitní zkoušky nekonaly, ministerstvo školství požádalo učitele, aby známky vycházejících studentů odhadli podle jejich výkonu ve třídě. A pak nastala ta kontroverze. Naprosto nepochopitelným způsobem tyto odhadnuté známky centrální anglický školský úřad Ofqual pomocí matematického algoritmu upravil, aby jejich struktura odpovídala struktuře výsledků dané školy v předchozích letech.

Způsobilo to, že 40 procentům studentů byly jejich známky o jeden až dva stupně sníženy z naprosto iracionálních důvodů - jen proto, že taková byla struktura známek z maturitních zkoušek v dané škole v minulých letech. Studenti právem protestují: co to má proboha společného se mnou?

Systém vyprodukoval absurdnosti: Tak například v jedné střední škole v anglickém městě Luton dostal student od své učitelky ve španělštině známku jedničku s hvězdičkou. Školský úřad mu to snížil na dvojku. Ten student je rodilý Španěl!

Problém je, že úřad Ofqual určil studentům hodnocení podle historického profilu školy pouze v těch případech, kdy bylo z předchozích let pro školu dostatečné množství dat. Tím byly zvýhodněny soukromé školy, které mají malé počty žáků ve třídě, takže se data nedala použít, a systém respektoval hodnocení od učitelů. V důsledku toho byly známky maturantů ze soukromých škol ve srovnání s předchozími roky zvýšeny o 4,1 procenta, zatímco známky maturantů ze státních škol, především v sociálně deprivovaných oblastech, byly sníženy někdy až od dva či tři stupně.

K témuž došlo před týdnem ve Skotsku, které má decentralizované školství a samostatné ministerstvo školství. Skotská vláda však udělala okamžitě obrat o 180 stuňů, snižování známek zrušila, studentům se omluvila a potvrdila, že bude platit známkování od učitelů.

Londýnská vláda toto trvdošíjně odmítá udělat, ačkoliv labouristická opozice požaduje, aby anglické ministerstvo školství udělalo totéž jako skotské - uznalo prostě hodnocení maturantů od učitelů.

Zajímavé je, že angličtí politikové systematicky projevují nedůvěru k učitelům ze státního školství. Je to svým způsobem skandál: Státní školství je něco, za co jsou politikové odpovědni, a oni tím, že odmítají uznat hodnocení žáků od učitelům, signalizují, že je pro ně státní školství nedůvěryhodné.

Důvodem proč anglický školský úřad Ofqual pomocí statistického algoritmu snížil maturantům známky určené jejich učiteli, je prý to, aby se zabránilo "inflaci výsledků". Učitelé prý vždycky hodnotí své žáky lépe, než jaké jsou skutečné výsledky zkoušek.

Tohle je velmi sporné. Znamenlo by to, například, že by maturity v České republice, kde studenty hodnotí učitelé ve škole, vlastně neměly žádnou platnost.

Není přece možné šmahem podle nějakého algoritmu snížit hodnocení studentů. Systém produkuje anomálie - někteří studenti, které učitelé hodnotili na dvojku či trojku, dostali od systému dokonce známku "U" - což znamená, že zkoušku vůbec nedělali.

Mnozí poukazují na to, že v bezprecedentním školním roce, tvrdě ovlivněném pandemií, neměly úřady blbnout a měly od samého začátku uznat hodnocení učitelů. Anebo alespoň školy seznámit všas s kontroverzním systémem, který hodlaly uplatnit. Měly na to čtyři měsíce - systém zůstal utajovaný a nekompetentní.

Londýnské ministerstvo školství na poslední chvíli přišlo s jakýmsi polovičatým řešením - že se prý studenti, kteří jsou nespokojeni se svými výsledky, mohou odvolat. Potíž je, že těch studentů jsou statisíce. Snížené výsledky znamenaly, že studenti byli odmítnuti vysokými školami, na něž se hlásili. Školský úřad Ofqual v sobotu zveřejnil na svých internetových stránkách podmínky možného odvolání, ale v sobotu o půlnoci tu stránku zrušil a oznámil na jejím místě jedinou větou, že podmínky odvolání budou revidovány. Není jasné kdy.

Média se systematicky dožadují rozhovorů s ministrem školství, činiteli školského úřadu Ofqual a vlády. Nikdo není ochoten vystoupit v m=diích. Premiér Boris Johnson zmizel.

Studenti demonstrují před úřadem britského premiéra v Downing Street. Celá řada z nich v této věci vládu žaluje.Všechno, čeho se od svého zvolení v prosinci 2019 Johnsonova vláda dotkla, zvorala. Brexit, ochranné zdravotnické prostředky pro pracovníky nemocnic v pandemii, více než padesát tisíc mrtvých v domovech důchodců v důsledku toho, že nakažené pacienty z nemocnic poslala právě do domovů důchodců, pozdní zavedení karantény, neschopnost zařídit testovaní nakažených, neschopnost nařídit společnosti, aby nosila roušky, neschopnost zorganizovat karanténu, neschopnost zařídit obnovení provozu ve školách.
0
Vytisknout
5000

Diskuse

Obsah vydání | 20. 8. 2020