Genderová nerovnost ve společnosti

Dejte holkám taky šanci

8. 3. 2002

V prašném městě v měděném pásu v Zambii dávala sedmiletá Kelly Sakipe sušené ryby a dřevěné uhlí do malých hromádek a doufala, že si vydělá od chodců pár mincí. Kelly nechodí do školy, řekla mi tiš...

Násilí proti ženám v České republice

7. 3. 2002

"Konkrétní rozsah násilí proti ženám je neznámý: avšak některé studie odborníků naznačují, že se násilí proti ženám vyskytuje častěji, než se veřejně přiznává. ROSA, nevládní organizace, která pomá...

Kuchyňské zvyklosti ve Velké Británii

15. 1. 2002

Pomáháte manželce v domácnosti, anebo ji všechno necháte odřít? Britský rozhlas k tomu minulý pátek vysílal phone-in, který se nám zdá zajímavou sondou do situace moderní společnosti. Přinášíme z n...