Internetový deník
www.blisty.cz
ISSN 1213-1792
vydává Občanské sdružení Britské listy
IČO: 26519887
K Letníku č.ev. 174,
252 16 Nučice
Deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví. Vychází v každý všední den. Šéfredaktorem je dr. Jan Čulík, Senior Lecturer in Slavonic Studies na University of Glasgow, ve Skotsku. (Druhý email Jana Čulíka je Jan.Culik@glasgow.ac.uk.) Redaktor Karel Dolejší. Technická podpora a programování: Michal Panoch. Spoluautorem redakčního systému je Tomáš Pecina. Tajemník Občanského sdružení Britské listy: Bohumil Kartous.

Cílem Britských listů je podporou otevřené diskuse pomáhat rozvoji demokracie v České republice. Hardwarové zařízení a jeho aktualizaci kupujeme z finančních prostředků, které nám poskytli sami čtenáři. Hospodaření Britských listů pravidelně každý měsíc zveřejňujeme.

Vítáme podepsané a odesilateli identifikované názory a reakce čtenářů, stejně jako náměty a příspěvky. Své články a příspěvky posílejte prosíme na adresu redakce redakce@blisty.cz

Upozornění pro autory i čtenáře: Upozorňujeme přispěvatele, že aktem přispění do Britských listů (odesláním emailu na jednu z výše zmíněných adres) uzavírají s vydavatelem Britských listů dohodu, v jejímž rámci mu zdarma dávají souhlas s trvalým zveřejněním tohoto příspěvku dle autorského zákona ČR v platném znění. Zasláním příspěvku redakci Britských listů autor souhlasí s jeho zveřejněním bez nároku na honorář. Zasláním příspěvku autor poskytuje redakci BL právo text zredigovat podle uvážení redakce. Zasláním textu Britským listům (komentáře, čtenářského názoru, fotografie) autor textu poskytuje Britským listům souhlas s trvalým zveřejněním příspěvku a poskytuje jim také právo příspěvek zveřejnit zdarma v periodikách, s nimiž mají Britské listy spolupráci.

GDPR

Britské listy neshromažďují o svých čtenářích žádné informace a nerozesílají žádné emaily.

Výjimkou je databáze uživatelů diskusního fóra Britských listů, kam se uživatelé hlásí sami a přístup na diskusní fóra Britských listů zprovozňují svým finančním příspěvkem. Informacemi, schraňovanými v této databázi, je přispěvatelův email, jeho jméno a výše příspěvku.

Informace o autorech Britských listů jsou publikovány v seznamu autorů s jejich souhlasem.

Pokud si přeje nějaký čtenář odstranění případné zmínky o své osobě v databázi článků Britských listů, napište prosím na adresu redakce@blisty.cz

Cookies

Většina prohlížečů má implicitně nastaveno akceptovat cookies. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit tak, že cookies odstraní a nepovolí jejich uložení. Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud cookies zakážete, některé služby nebo funkce systému nemusí být plně funkční.