Karol Labaš

Autor je spolupracovníkem internetového portálu Changenet